Projekt
Thanks to the project, SDA has developed into an infrastructure that is able to provide data and other services on a standard level for non-commercial social research and teaching. The project systematically created conditions for activities in the following areas: a) archivation...
Project duration: 1999 - 2000
Projekt
Quantification of lifelong economic impacts of motherhood on women and identification of their causes will lead to revision of relevant public policies and employer practices. Recommendations will be targeted at decision-makers and the public with the goal of minimalizing these n...
Project duration: 2014 - 2016
Projekt
The objective of the project is to identify the main changes in the labour market and to study their context and impact on the organisation of private life among Czech people. The project focuses on the changing forms of partner and family cohabitation, upbringing, and the plural...
Project duration: 2004 - 2007
Projekt
Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další). Přitom však není zcela...
Project duration: 2004 - 2008
Projekt
The aim of this Integrated Project is to produce a deeper conceptual, empirical and normative understanding of all aspects of governance within and beyond Europe, giving special attention to the emergence, execution, evaluation and evolution of new and innovative modes of governa...
Project duration: 2004 - 2006
Projekt
The project will reveal, quantify and analyze actual regional disparities (among regions NUTS 3) in availability and affordability of housing in the Czech Republic. The time series describing the development of such disparities will be provided. The project will also analyse the...
Project duration: 2007 - 2011
Projekt
The project implements a research programme of the Czech Social Science Data Archive (CSDA). CSDA is a national research infrastructure providing data services for social research and higher education. It acquires, processes and preserves datasets and makes them available for sec...
Project duration: 2017 - 2020
Projekt
The project focuses on monitoring the participation of fathers in the family and household, both during their parental leave and after they return to the labour market, with the objective of understanding the behaviour of fathers and identifying the factors that have a significan...
Project duration: 2004 - 2007
Projekt
This project analyzes environmental values and behavior in the Czech Republic in both historical and comparative perspective. The project seeks to make a major contribution to environmental sociology by focusing on four research themes. First, by implementing the 2010 ISSP survey...
Project duration: 2009 - 2012
Projekt
The project addresses the issue of social disadvantage of inhabitants of peripheral rural regions. Social disadvantage usually entails a spatial component. The spatial concentration of social disadvantage, exclusion and deprivation and the socio-spatial mechanisms that influence...
Project duration: 2015 - 2017
Projekt
After 1989, national identity became a major research topic in the social sciences. In the first half of the 1990´s, Europe experienced a series of events that brought attention of scientists to the issue of national identity - disintegration of multinational states of Central an...
Project duration: 2012 - 2014
Projekt
Koncepce projektu je společným dílem UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), HEUNI (European Institute for Crime Prevention and Control) a Statistics Canada. Projekt je koordinován prostřednictvím realizačního týmu (International Project Team),...
Project duration: 2002 - 2003
Projekt
The aim of the project was a discovering of how culture development, cultural activities organization and exploitation are conditioned by social and institutional setting of a region and how to employ this knowledge in the activities of the subjects engaged in culture and cultura...
Project duration: 2011 - 2014
Projekt
The project focuses on research on the recent housing paths of young people (born between 1985 and 2000) who are facing a boom in housing prices and decreasing housing affordability. The goal is to survey the main strategies that young people use to overcome the problem of decrea...
Project duration: 2019 - 2021
Projekt
The main objective of the project was determine whether there exist “transitive”, institutionally and culturally specific factors behind the high prices and low financial affordability of older and new owner-occupied housing in Prague, and to estimate their influence and the poss...
Project duration: 2005 - 2007
Projekt
Cílem předkládaného projektu je analyzovat náboženské hodnoty a chování současné české společnosti a jejich souvislost s praktickým jednáním a socioekonomickými a politickými postoji.
Project duration: 2008 - 2010
Projekt
Higher education is becoming increasingly important in knowledge societies and, simultaneously, undergoing a rapid and profound change. The present project explores contemporary transformations
Project duration: 2011 - 2013
Projekt
Parliamentary Documentation and Information Centre came into existence on the base of a set of information, data and analysis stemming from researches of the Parliament of the Czech Republic and parliaments of other post-communist Central Europe countries.
Project duration: 2000 - 2004
Projekt
Předkládaný projekt vyplňuje mezery ve výzkumu mezinárodní migrace, a to zejména vnitrostátní migrace cizinců. Vzhledem k nedostatku informací o tomto procesu bude potřeba provést rozsáhlejší sběr dat. V projektu budou realizovány série kvantitativních a kvalitativních výzkumných...
Project duration: 2012 - 2014
Projekt
Výzkumný projekt realizovaný Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s externími odborníky na zakázku Národního ústavu pro vzdělávání. Hlavním cílem projektu bylo zmapování životního stylu a potřeb migrantů v ČR s ohledem na jejich jazykové znalosti a potřeby. Cílovou s...
Project duration: 2013

Pages