Publikace
Authors: Hamplová, Dana
The paper is based on an empirical survey of religion and religious valuesin the society. It analyses a religious orientation, church attendance,values closely connected with Christianity and a proportion of people whodeclare any religious affiliation. The study pays attention to...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R., Marek Jakoubek
Discussion paper on recent investigation of Michal Pavlásek, who interprets the socio-economic and religious origins of (part of) the Czech settlement in Banat and Bulharia. 
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
This paper attempts to fulfil such a lack of knowledge; the subject is analyzed with special respect to the value based on culture, symbolic representations and socio-economic institutions. Due to the lack of empirical research, except for quantitative surveys and censuses, the a...
Akce
5. 11. 2018 - 9. 11. 2018
TVT 2018
Sociologický ústav AV ČR v rámci letošního Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR nabízí řadu tématických přednášek našich vědkyň a vědců. Zejména spolu se studentkami a studenty středních škol jsou zváni i zájemci z řad veřejnosti, na každou přednášku je však třeba se registrovat...
Publikace
Authors: Fialová, Kamila, Nešpor, Zdeněk R.
Český statistický úřad dosud nezveřejňoval – z důvodu ochrany osobních údajů i dalších – jiné než souhrnné statistiky církevní příslušnosti podle jednotlivých vyznání. Tento článek proto představuje první pokus o rozkrytí doposud málo zmapované rostoucí části české populace...
Publikace
Authors: Kolářová, Marta
Text se zaměřuje na alternativní životní styly a subkultury v Česku definované jinak než vztahem k hudbě a mládeži a využívá při tom koncept subkultury kulturních kreativců (Ray, Anderson, 2000), který souvisí s konvergencí sociálních hnutí a kontrakultur od 60. let minulého stol...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R. a kol. (Andrea Beláňová, Táňa Klementová, Zdeněk Vojtíšek)
K náboženství se vyjadřuje nebo na ně má vlastní názor skoro každý, aniž by věnoval pozornost, čas a energii hlubšímu studiu. Tím dochází k neporozumění, chybám a jejich opakování prostřednictvím médií. Dokonce i akademičtí pracovníci a veřejní intelektuálové si někdy p...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
Sociolog náboženství Zdeněk R. Nešpor byl hostem pořadu Vertikála v Českém rozhlasu Plus. Komentoval dnešní situaci, kdy stále víc párů chce mít svatbu v kostele.
Publikace
Authors: Beláňová, Andrea
Kaplanství je v Česku neprobádaná a stále se rozvíjející role, která v kontextu nízké české religiozity produkuje řadu nejistot a napětí. Kaplani, kteří působí v armádě, věznicích či nemocnicích, čelí několika zdrojům nejistot: svou pozici musí neustále vyjednávat...

Pages