Publikace
Authors: Smith, Michael L.
This article examines the relationship between social justice norms and the perceived legitimacy of the social stratification system in the Czech Republic. Despite the fact that meritocratic values have remained the dominant part of ideology in the Czech Republic throughout the t...
Publikace
Authors: Smith, Michael L.
The study on corruption perceptions in the Cyech Republic was the result of a survey in which 548 politicians and 646 businesspeople participated. The study found that politicians perceive corruption as the most extensive in offices of central administration and in statutory citi...
Publikace
Authors: Smith, Michael L., Vojtěch Prokeš (eds.)
Téměř každý den mediální zprávy přinášejí české veřejnosti příklady, jak jsou zvolení politici propojení s lobbisty a jejich rozhodnutí s podnikatelskými záměry. Přesto Česká republika stále postrádá legislativu, která by definovala lobbing, stanovila pravidla komu...
Publikace
Authors: Smith, Michael L
Cílem této knihy je představit laické veřejnosti přístupným způsobem práci sociologů, demografů, ekonomů, politologů a geografů, kteří působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Autorům a autorkám nejde o předložení ucelené zprávy o české společnosti, ale spíše o odpovědi na něk...
Publikace
Authors: Smith, Michael L.
This article examines the recall process in Polish and Slovak local government, where disatisfied residents have already ousted from power dozens of mayors, often on the basis of perceived corruption or abuse of power. In these countries, the local recall is among the most import...