Publikace
Authors: Čermáková, Marie
The chapter by Marie Čermáková is based on the public opinion research about harassment and sexual harassment at the workplace especially between employees with a focus on a context and types of working ambiance and an occurrence of this phenomenon. Concretely, the text focuses o...
Publikace
Authors: Tabery, Paulína
The study presents a qualitative analysis of texts on family, partnership, and working life published in men’s and women’s magazines. The objective of the analysis is to examine how family, partnership, and working life are represented in these media.
Publikace
Authors: Křížková, Alena
Publikace
Authors: Maříková, Hana
Publikace
Authors: Křížková, Alena
The sociological study is a qualitative analysis of life conditions and strategies of women in mangerial positions based on a case study of a group of managers at one workplace. the subject of study was the study of strategies aimend at harmonising work and family respo...
Akce
8. 10. 2015
Gender & sociologie
Výzkumné oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i. Vás zve na workshop "Podpora žen ve vedení firem a organizací. Možnosti a opatření na podporu žen v kariérním růstu".
Publikace
Authors: Křížková, Alena
Sexual harassment in the workplace is an important issue not just in terms of the seriousness of cases but also in terms of the frequency of incidence and the inadequacy of recourse options. In the cases of sexual harassment the majority of the victims are women, and the majority...
Publikace
Authors: Tupá, Barbora (ed.)
Ladies´ gambit: beginning of scientific career brings the perspective of ten young Czech women scientists at the beginning of their career. The goal is to show experience of young women scientists, to ask them about their mobility experience, plans for the future and work-l...
Publikace
Authors: Křížková, Alena
S novelou zákona o nemocenském pojištění, která začne platit od 1.1.2009, dochází i ke změně resp. ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet výše peněžité pomoci v mateřství. Nově jsou podobně jako u výpočtu dávek nemocenského pojištění stanoveny namísto d...
Publikace
Authors: Maříková, Hana
Publikace
Authors: Dudová, Radka, Zuzana Uhde
The chapter shows the results of a qualitative research of sexual harassment in the workplace. It is based partly on six case studies – biographic narrations of victims, and partly on fifteen semi-standardized interviews with Human Resources managers of different Czech orga...
Publikace
Authors: Křížková, Alena, Marta Vohlídalová
Autorky v článku mapují teoretické argumenty genderové dimenze sociálního státu. Navrhují tři integrální dimenze konceptualizace rodičovství v české společnosti a na trhu práce: 1) právo být rodičem a právo pracovat, 2) rovnost či nediskriminaci v rodičovství, 3) příležitost dosá...
Publikace
Authors: Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková
This study looks at the problem of work-life balance at the employee level and at the mechanisms for negotiating policies for working parents directly at the workplace. The research was based on three case studies of engineering companies, comparing the parent companies in German...
Publikace
Authors: Tupá, Barbora (ed.)
Ladies´ gambit: beginning of scientific career brings the perspective of ten young Czech women scientists at the beginning of their career. The goal is to show experience of young women scientists, to ask them about their mobility experience, plans for the future and work-l...
Publikace
Authors: Křížková, Alena
Statistická analýza individuálních dat v časové řadě (1998 – 2004) jednak ukázala, že existuje významný mzdový rozdíl i mezi ženami a muži na stejné pozici v jedné firmě, který nelze vysvětlit dostupnými osobními nebo strukturálními charakteristikami a jednak, že nedošlo k...
Publikace
Authors: Maříková, Hana
Publikace
Authors: Křížková, Alena
The study shows on the one hand the diskrimination and inequalities of the position of women managers in comparison with other groups of women on the basis of statistical data, on the other hand it describe possible strategies how women managers cope woth the gender conflict of f...
Publikace
Authors: Maříková, Hana
The chapter deals with the Trade Unions as the prominent actors in the labour market which should protect employees against diffrent types of discrimination as well as be helpful in solving issues relating to sexual harrasment in the workplace.
Publikace
Authors: Křížková, Alena, Hana Maříková, Radka Dudová, Zdenek Sloboda
The paper focuses on organisations and the conditions for working parents in terms of combining work and care and how those conditions are set up and negotiated in organisations. The research draws on three case studies comparing pairs of companies active in the Czech Republic an...

Pages