Obsahová stránka
Czech Academy of Sciences - http://www.cas.cz/ Media service for Czech Academy of Sciences - http://press.avcr.cz/ Czech Sociological Association - http://www.ceskasociologicka.org/ Czech Statistical Office  - http://www.czso.cz/
Obsahová stránka
Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences
Obsahová stránka
Gender a výzkum / Gender and Research is a peer-reviewed transdisciplinary journal of gender studies and feminist theory. The journal publishes articles in Czech or English with gender or feminist perspective in the fields of sociology, philosophy, political science, cultural stu...
Obsahová stránka
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 81 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace:
Obsahová stránka
As of January 1, 2007 the Institute of Sociology of the ASCR will be tranformed from a state contributory organisation into a public research institution. Under Act No. 321/2005 Coll., the legal status of the Institute of Sociology of the ASCR will be tranformed from a state cont...
Obsahová stránka
The Institute Board of IS CAS Founder
Obsahová stránka
Chairman of the Supervisory Board doc. PhDr. Radomír Vlček,CSc., Academic Council AS CR Deputy Chairman of the Supervisory Board PhDr. Marie Čermáková, IS AS CR Members of the Supervisory Board RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Institute od Physiology AS CRIng. Martin Kupka, CSc., ČSOB...
Obsahová stránka
Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences Director RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Obsahová stránka
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
Obsahová stránka
Network EDUROAM in the Institute of Sociology is part of project eduroam.cz. Network accept and comply to roaming policy. More information: www.eduroam.cz a www.eduroam.org The eduroam.cz project is carried on by the CESNET a.l.e.
Obsahová stránka
Sociological Studies Dissertations in Sociology Monographs in Sociology SLON/SOÚ co-editions Other publishers
Obsahová stránka
Institute Board Members - Internal Mgr. Marcela Linková, Ph.D. - Chairman  prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. - Deputy Chairman  Mgr. Josef Bernard, Ph.D. doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. Ing. Mgr....
Obsahová stránka
Books published by the institute Sociological Studies Dissertations in Sociology Monographs in Sociology SLON/SOÚ co-editions
Obsahová stránka
Data a výzkum - SDA Info již nevychází. Šlo o recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních tec...
Obsahová stránka
Research staff by department by topic Projects all current finished