Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
Oddělení
Spreading across a wide field between economy and sociology, the department of economic sociology explores theoretical questions and empirical research, focused above all on social connections within labour markets, earnings and income differentiation, social and economic inequal...
Head of department: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
The author analyses two different traditions of Czech sociology of religion in the pre-WWII times, the äprofane' sociology of religions flunder by T. G. Masaryk, and Catholic religious sociology. He tries to re-think their legacies and their theoretical backgrounds that are s...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
M. Weber, C. Geertz, and R. Bultmann are often cited by anthropologists and sociologists, who tries to find the essence of human sciences in deep analysis of subjective meanings, which the actor sets to his/her behaviour. This article provides an analysis of theoretical and epist...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R. a kol.
Comprehensive biographical, bibliographical and analytical dictionary on 178 key figures of Czech sociology from its beginnings in the 19th century until the present.
Aktualita
Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici výkonný redaktor/redaktorka Sociologického časopisu / Czech Sociological Review.   Popis práce výkonného redaktora/redaktorky:  
Publikace
Authors: Sedláčková, Markéta
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
The book provides the first comprehensive academic history of Czech sociology from its beginnings in the 19th century to the present. It is based on extensive archive and source research conducted over a number of years as part of a research project entitled the History and Prese...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
The paper describes scientific production of Czech sociologists published in the journals before 1948 and comparises it with situation in the period of 1995-2004. 
Publikace
Authors: Vodáková, Olga
Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Československu a České republice. Zabývá se doposud nepříliš prozkoumanou proble...
Publikace
Authors: Sedláčková, Markéta
The article reviews life and work of famous sociologist of Polish origin Zygmunt Bauman, one of the biggest theorist of postmodernity.
Publikace
Authors: Vašát, Petr
Homelessness in the Czech Republic is a relatively new phenomenon. Because of ideological background before 1989, as a result of loos of employment, it could not show up. For that reason, it fully emerged in early 1990s. Under this condition, it has been also unresearched for lon...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
Zajímá vás moderní religiozita? Ptáte se, proč je česká společnost jednou z nejméně náboženských na světě? Chcete porozumět sociologickým, historickým a antropologickým výzkumům náboženství? I jejich omezením? Chcete se dozvědět něco víc z dějin české sociologie? Proniknout do di...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
Critical evaluation of P. L. Berger´s contribution to the sociology of religion, globalization and theory of civic society.

Pages