Obsahová stránka
Data a výzkum - SDA Info již nevychází. Šlo o recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních tec...
Obsahová stránka
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
Obsahová stránka
Czech Academy of Sciences - http://www.cas.cz/ Media service for Czech Academy of Sciences - http://press.avcr.cz/ Czech Sociological Association - http://www.ceskasociologicka.org/ Czech Statistical Office  - http://www.czso.cz/
Obsahová stránka
Books published by the institute Sociological Studies Dissertations in Sociology Monographs in Sociology SLON/SOÚ co-editions
Obsahová stránka
Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences
Obsahová stránka
Sociologický časopis / Czech Sociological Review Gender a výzkum / Gender and Research Czech Society Critical Housing Analysis
Obsahová stránka
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., slouží jako národní centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům primárních dat z výzkumných projektů. Data jsou určena pro další analytické zpracování, nejedná se o hotové výsledky pro...
Obsahová stránka
Research staff by department by topic Projects all current finished
Obsahová stránka
The Institute Board of IS CAS Founder
Obsahová stránka
Kliknutím na „Odeslat“ udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (e-mailová adresa) pro účely zařazení e-mailové adresy do newsletteru.
Obsahová stránka
Sociological Studies Dissertations in Sociology Monographs in Sociology SLON/SOÚ co-editions Other publishers