Publikace
Authors: Dudová, Radka
The chapter offers an overview of different approaches to the problem of harmonization of work and family, going from the U. Beck´s theory of individualization of the society to contemporary feminist theories.
Publikace
Authors: Sedláčková, Markéta
The article presents the sociological theory of trust of Polish sociologist Piotr Sztompka. In his book Trust: A Sociological Theory (1999) Sztompka offers the summary of existing sociological concepts of trust and attemps to clarify the notion of trust and to categorize it. Fina...
Publikace
Authors: Čermák, Daniel
Předmět sociologie není vůbec lehké definovat. Sociologie totiž je na rozdíl od přírodních věd, jakými jsou fyzika, chemie nebo biologie, vědou multiparadigmatickou. To znamená, že každá přírodní věda uznává vždy jen jedno paradigma na rozdíl od sociologi...
Publikace
Authors: Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.)
The objective of the book is to inform social sector practitioners, policy makers, government officials and analysts about the specific features of housing market operation and discuss the role of housing policy in general and in the Czech Republic in particular. In the second se...
Publikace
Authors: Linek, Lukáš, Pat Lyons
This study explores political awareness of Czech citizens from the point of view of both its distribution within the society, its dimensionality and sources, and its effect on political attitudes and their constraints. The study shows that Czech citizens know most about local and...
Publikace
Authors: Uhde, Zuzana
The review analyses a collective monograph on Axel Honneth, one of the leading author of the third generation of the critical theory of society. 
Publikace
Authors: Radimská, Radka
The article deals with the theory of French sociologist of family F. de Singly and explains his conception of private life. 
Publikace
Authors: Kunštát, Daniel
Contribution was focused on the transformation of the Czech public views on the past and the present regime on many other aspects of private and public life. Based on the results of sociological surveys, among others, notes that there is no uniform or consistent memory of the nat...
Publikace
Authors: Šafr, Jiří, Ivo Bayer, Markéta Sedláčková
The article focuses on the academic discourse of social cohesion. Two degrees of universality with respect to the use of the concept of social cohesion are identified and analyzed: 1) the creation of social order in general; 2) particular mechanisms of social cohesion. In conclus...
Publikace
Authors: Šafr, Jiří, Markéta Sedláčková
This study reports on the results of the study “The Image of Science in Czech Public Opinion”, which was conducted by the Public Opinion Research Centre at the Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic in February 2006 as a part of “Our S...
Publikace
Authors: Pat Lyons
This study explores political awareness of Czech citizens from the point of view of both its distribution within the society, its dimensionality and sources, and its effect on political attitudes and their constraints. The study shows that Czech citizens know most about local and...
Publikace
Authors: Vajdová, Zdenka, Musil, Jiří
The organisation of the conference, its content and some contributions are decribed.Short history of the European Sociological Association and of its activities.
Publikace
Authors: Vráblíková, Kateřina
This paper aims at reviewing concepts and theories of political participation. First part presents classical Verba’s and Barnes and Kaase’s definitions of political participation. Subsequently it shows how the repertoire of political activities has changed since the t...
Publikace
Authors: Císař, Ondřej, Jiří Navrátil, Kateřina Vráblíková
The goal of this text is to offer a systematic analysis of political activismin the Czech Republic. The article fi rst differentiates between and theoreticallydefi nes three types of political activism. These are old, new, and radicaltypes of activism. The fi rst is primarily rep...
Publikace
Authors: Bayer, Ivo, Markéta Sedláčková, Jiří Šafr
Článek nabízí vstupní pohled do problematiky zkoumání sociální soudržnosti na lokální a makrospolečenské úrovni. Představena je teoretická diskuse pojmu a různé typy indikátorů, řada výzkumných projektů a typů analyzovaných dat.
Publikace
Authors: Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr
The article presents sociological concepts of social cohesion as the base for the survey of social equality on macro societal level. The empirical part, based on the public opinion Our society 2004 and 2005, discusses opinions of Czech people on the notion of social cohesion and...
Publikace
Authors: Uhde, Zuzana
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, letošní čtvrté číslo informačního čtvrtletníku Gender, rovné příležitosti, výzkum, které právě vychází, je číslem posledním, neboť výzkumný projekt, jenž jeho vydávání rámoval, končí. Po dobu pěti let jste na stránkách tohoto bulletinu měli/y možn...
Publikace
Authors: Krulichová, E.
Research on thesocio-spatial analysis of crime reaches deep into the past. However, one of the first major sociological theories that influenced the scientific field of criminology is the social disorganization theory of Shaw and McKay, who studied the impact of structural factor...

Pages