Projekt
The issue of men going on parental leave must be monitored on a legislative, social-psychological, social, institutional and attitudinal levels and on the level of everyday life. As a result, the dynamic of relations between the private and public spheres will be assessed with re...
Project duration: 2002
Projekt
The proposed project aims to map out, analyse and describe agenda-setting and agenda-linking
Project duration: 2006 - 2007
Aktualita
Informační buletin Sociologického datového archivu podává přehled datových služeb, informace o výzkumných projektech, jejichž data jsou k dispozci pro sekundární analýzu a věnuje se problematice statistické analýzy dat a informačním technologiím v sociálních vědách.
Aktualita
Časopis vychází od roku 2000, a od roku 2007 je recenzovaný.
Akce
15. 9. 2005
Zveme vážené kolegy, kolegyně a veřejnost k účasti na čtvrtečních seminářích v Sociologickém ústavu. Autoři témat seminářů jsou nejen pracovníci ústavu, ale i vzácní hosté z jiných institucí. Prezentují výsledky individuálního i týmového bádání jako základ ke kritické debatě, ale...
Projekt
In this project I focus on the study of production, use and translation of social science knowledge on its travels between science and society. I aim at understanding the differences between knowledge regimes in areas of natural and technical research on one side and social scien...
Project duration: 2009 - 2011
Akce
2. 12. 2004
Místo konání: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1
Projekt
Demographic transformations currently taking place in European societies, including the Czech Republic, lead to a de cit of available care for the elderly. Eldercare is currently provided mainly in the informal sector, and more often by women than men. Persons performing day-to-d...
Project duration: 2012 - 2014
Aktualita
Toto monotematické číslo je věnováno analýze promluv a textů s využitím téměř všech výzkumných tradic dané oblasti.
Akce
22. 9. 2008
23. září 2008 ve 14 hodin, Refektář Emauzského kláštera (Vyšehradská 49, Praha 2)
Akce
2. 11. 2017
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Aktualita
V prosinci vyšlo nové číslo bulletinu Naše společnost 2/2005 Centra pro výzkum veřejného mínění.
Akce
4. 1. 2010
čtvrtek 14. ledna 2010 od 14 hod, v prostorách Akademie věd ČR (Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost Filosofického ústavu, č. 124a).
Akce
11. 12. 2017
Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Vás zve na konferenci:
Aktualita
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
Akce
22. 11. 2018
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Aktualita
Jeden z nejvýznamnějších českých sociologů docent PhDr. Pavel Machonin, DrSc., zesnul v pondělí 14. července 2008 v Praze ve věku 81 let.
Akce
15. 10. 2014 - 11. 2. 2015
Film a televize sociologickýma očima plakat
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zve všechny příznivce kinematografie a televizní tvorby na tematickou sérii přednášek nazvanou Film a televize sociologickýma očima. Celkem osm přednáškových večerů má za cíl zábavnou formou ukázat, že o filmu a televizní produkci je možné (a nut...
Akce
11. 9. 2008
Brno, 26. - 27. září 2008, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, 602 00 Brno

Pages