Publikace
Authors: Uhde, Zuzana
Introductory chapter of the book puts the phenomenon of sexual harassment and harassment based on gender into context of theories of justice and theoretical gender approachs towards social inequalities. The author further focuses on gender discrimination on labour market and on i...
Publikace
Authors: Hašková, Hana
Qualitative survey showed several ways, in which labor market influences decisions on transition to parenthood in current Czech society. Those ways are gender specific. Preferences and decision-making on transition to parenthood of 30-40 year-old men and women are embedded in int...
Publikace
Authors: Straková, Jana
In international comparative studies exhibits the Czech education system strenghts but also many weaknesses. Czech society is not aware of those weaknesses and is fully satisfied with the quality of Czech education system. This satisfaction could compromise the competitive strang...
Publikace
Authors: Tabery, Paulína
The study presents a qualitative analysis of texts on family, partnership, and working life published in men’s and women’s magazines. The objective of the analysis is to examine how family, partnership, and working life are represented in these media.
Publikace
Authors: Šaldová, Kateřina (ed.)
Publication Paths through the Labyrinth. On the Scientific Profession, Private Life and Their Inter-connections discusses the concept of work and life balance in relation to scientific career of women and men. 5 authors discuss discourses, framings and situations that arise aroun...
Publikace
Authors: Křížková, Alena, Penner, Andrew M., Petersen, Trond
Using firm-level data from the Czech Republic in the years 1998, 2002, and 2004, we examine whether the introduction of legislative measures for gender equality connected with the accession to the European Unio...
Publikace
Authors: Křížková, Alena
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, letošní čtvrté číslo informačního čtvrtletníku Gender, rovné příležitosti, výzkum, které právě vychází, je číslem posledním, neboť výzkumný projekt, jenž jeho vydávání rámoval, končí. Po dobu pěti let jste na stránkách tohoto bulletinu měli/y možn...
Publikace
Authors: Křížková, Alena
Postavení českých žen na trhu práce, ženy v řídících pozicích a vztah rodiny a práce v jejich životě jsou hlavní témata tohoto dvojčísla čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum. Problematika genderových nerovností na trhu práce je nejen aktuální z hledi...
Publikace
Authors: Večerník, Jiří
Publikace
Authors: Simonová, Natalie, Petr Soukup
V textu si autoři položili otázku, jaký vliv má mezigenerační přenos ekonomických, sociálních a kulturních zdrojů rodiny na šance mladých lidí úspěšně přejít na vysokou školu, tedy dosáhnout nejvyššího vzdělanostního statusu. K analýze byla použita data z longitudinálního výzkumu...
Publikace
Authors: Křížková, Alena, Pavlica, Karel
This book is the first Czech attempt at a comprehensive understanding of gender relations within organisations. The book aims to clarify and describe the issues that the management of gender relations deals with, and to stimulate and advance gender awareness and sensiti...
Aktualita
To celebrate this special occasion the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic is planning to hold an anniversary celebration.
Publikace
Authors: Čermáková, Marie
The chapter by Marie Čermáková is based on the public opinion research about harassment and sexual harassment at the workplace especially between employees with a focus on a context and types of working ambiance and an occurrence of this phenomenon. Concretely, the text focuses o...
Publikace
Authors: Dudová, Radka
The chapter is resuming the findings of ten qualitative studies of specific occupations and social groups. It concentrates mainly on two phenomenons that characterise contemporary labour markets: the increasing flexibility of work conditions and labour markets, and the marginalis...
Publikace
Authors: Holub, Petr, Zdeněk R. Nešpor
The paper written on the basis of a qualitative research describes categorial and value differences between Czech and foreign entrepreneurs in the Czech Republic after 1989.
Publikace
Authors: Hašková, Hana
Zatímco česká společnost prochází změnami, s nimiž si často ani neví příliš rady, mohlo by se zdát, že sféra soukromého života, tedy sféra týkající se rodiny a rodinných vztahů, zůstává jistotou, kterou bývala. Její členové přestoupili na tržní hospodářství bez jakékoli reflexe g...
Publikace
Authors: Křížková, Alena, Penner, Andrew M., Petersen, Trond
Using firm-level data from the Czech Republic in the years 1998, 2002, and 2004, we examine whether the introduction of legislative measures for gender equality connected with the accession to the European Union had significant effects on gender wage gaps. The central conclusion...
Publikace
Authors: Křížková, Alena
The article starts a serie of texts 'Women in management' which aims to investigate the aspects of the position of women in management from gender perspective. Main goal of this text is to describe basic gender inequalities at work, to define gender equality and it's...
Publikace
Authors: Křížková, Alena

Pages