Seminars
6. 3. 2008

Semináře se konají vždy ve čtvrtek ve 14 hodin v zasedací místnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1, č. 207 ve druhém patře.

SEMINÁŘE BŘEZEN – KVĚTEN 2008

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zve vážené kolegy, kolegyně a veřejnost k účasti na tradičních jarních čtvrtečních seminářích. Autoři témat seminářů jsou pracovníci ústavu a jeho hosté, kteří prezentují výsledky individuálního i týmového bádání jako základ ke kritické debatě, ale také pro informaci, poučení a inspiraci.

 

 

20. března

Michael Smith: A Corruption Eruption? Making Inferences about Czech and Cross-National Corruption Trends through Media Analysis.

 

3. dubna

Lukáš Linek: Kdy vymře KSČM?

 

17. dubna

Natalie Simonová, Petr Soukup: Determinace přechodu na VŠ v různých sociálních skupinách.

 

15. května

Alena Heitlinger: Koncepce a metodologie knihy "Ve stínu holocaustu. Čeští a slovenští židé po roce 1945.“

 

29. května

Marta Kolářová, Kateřina Vojtíšková: Kvalitativní výzkum sociálních distancí.

 

 

Semináře se konají vždy ve čtvrtek ve 14 hodin v zasedací místnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1, č. 207 ve druhém patře.

Organizace seminářů: PhDr. Jana Stachová, Ph.D.
tel. 222220728, fax 222220143, e-mail: jana.stachova@soc.cas.cz

 

Share this page