Seminars
12. 2. 2009

Semináře se konají vždy ve čtvrtek ve 14 hodin v zasedací místnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i, Jilská 1, Praha 1, č. 207 ve druhém patře.

Zveme vážené kolegy, kolegyně a veřejnost k účasti na čtvrtečních seminářích v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Autoři témat seminářů jsou pracovníci ústavu a jeho hosté, kteří prezentují výsledky individuálního i týmového bádání jako základ ke kritické debatě, ale také pro informaci, poučení a inspiraci.

 

5. března

Michael Smith: The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification on Political Participation across 25 European Countries

 

19. března

Vladimír Benáček: Rozhodování malých a středních českých podnikatelů - srovnání s chováním velkých podniků.

 

2. dubna

Tomáš Konečný: Analýza přechodu na vysokou školu: role maturity a alternativních modelů přijímacího řízení.

 

16. dubna

Christian Schramek: Jazyk jako faktor přeshraniční spolupráce na příkladu česko-německých euroregionů.

 

30.dubna

Jan Červenka, Vlastimil Nečas, Markéta Škodová, Paulína Tabery: Tematizace veřejné sféry v ČR. Nastolují média agendu veřejnosti?

 

14. května

Daniel Čermák, Josef Bernard, Zdenka Vajdová: Sítě institucionálních aktérů lokálního rozvoje na příkladu tří malých měst České republiky.

 

28. května

Nancy Jurik: U.S. University Changes in a Time of Economic Crisis.

Share this page