Seminars

Veřejná přednáška: Jak vykazovat veřejnou hodnotu akademického výzkumu – co by měly vlády chtít?

18. 5. 2009

Přednáška Dr. Claire Donovan, vědkyně a poradkyně australské vlády v oblasti hodnocení výzkumu, v pátek 22. května 2009 v 10.00 h budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206.

Jak vykazovat veřejnou hodnotu akademického výzkumu – co by měly vlády chtít? Demonstrating the public value of academic research: what should governments want?

 

Přednáška Dr. Claire Donovan, vědkyně a poradkyně australské vlády v oblasti hodnocení výzkumu

Na pozvání Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., přijede do Prahy na pracovní setkání Dr. Claire Donovan z Australské národní univerzity, která se věnuje i u nás aktuálnímu tématu vědní politiky a hodnocení výzkumu. V pátek 22. května 2009 v 10.00 h přednese v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206 veřejnou přednášku.
Claire Donovan přednášku věnuje přístupům k hodnocení přínosu výzkumu financovaného z veřejných rozpočtů pro společnost. O tento přínos, který byl původně chápán především v intencích ekonomického prospěchu pro průmyslovou a obchodní sféru, se dnes uvažuje mnohem obecněji v jeho sociálních, ekonomických, environmentálních a kulturních rozměrech. Na úrovni vlád většiny zemí však došlo pouze k malému posunu v měření těchto přínosů. Vlády totiž dávají přednost jednoduchým kvantitativním měřením, zatímco odborníci na hodnocení výzkumu, mezi něž Claire Donovan patří, naopak zdůrazňují hlubší kontextuální přístup. Představí australský rámec Research Quality Framework (RQF), který měl být prvním kontextuálním hodnocením sociální, ekonomické, environmentální a kulturní návratnosti národního výzkumu, avšak v roce 2007, ještě předtím, než mohl být uveden do praxe, ho nová labouristická vláda zrušila. Claire Donovan vychází ze své expertizy v oblasti hodnocení výzkumu a zkušeností poradkyně australské vlády pro hodnocení výzkumu a zamýšlí se nad důvody zrušení RQF.
Dr. Claire Donovan pracuje v centru Research Evaluation and Policy Project Australské národní univerzity. Dříve působila na Open University a Nuffield College v Oxfordu ve Velké Británii. Zabývá se výzkumem společenských a politických aspektů vládnutí v oblasti vědy, technologií a inovací.Publikuje práce o vědní politice společenských věd; hodnocení, metrice a technologiích vládnutí; komparativní vědní, vysokoškolské a inovační politice; technokracii a demokracii; a společenských a politických aspektech pozitivismu a postpozitivismu.