Seminars

4. března 2010 začíná jarní cyklus seminářů Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

9. 2. 2010

Semináře se konají vždy ve čtvrtek ve 14 hodin v zasedací místnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1, č. 207 ve druhém patře.

SEMINÁŘE BŘEZEN – KVĚTEN 2010


Zveme vážené kolegy, kolegyně a veřejnost k účasti na čtvrtečních seminářích v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.

Autoři témat seminářů jsou pracovníci a pracovnice ústavu a jeho hosté, kteří prezentují výsledky individuálního i týmového bádání jako základ ke kritické debatě, ale také pro informaci, poučení a inspiraci.

 

4. března

Marta Vohlídalová, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá: Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: studie vybrané fakulty pražské vysoké školy

 

18. března

Hana Hašková, Zuzana Uhde, Kateřina Pulkrábková, Michaela Vojtková: Ženy a sociální občanství v české společnosti

 

15. dubna

Jan Vobecká: Prostorová dynamika obyvatel v České republice po roce 1989

 

29.dubna

Tomáš Kostelecký: Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci -  případ Prahy

 

13. května

Josef Basl: Vnímáni příjmových nerovností v ČR podle ISSP

 

27. května

Tomáš Katrňák, Natálie Simonová: Vzdělanostní mobilita v ČR v letech 1989 až 2009

 

 

Semináře se konají vždy ve čtvrtek ve 14 hodin v zasedací místnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1, č. 207 ve druhém patře
Organizace seminářů: Jana Stachová
tel. 222 220 728, fax 222 220 143, e-mail: jana.stachova@soc.cas.cz