Seminars
18. 3. 2011

Semináře se konají vždy ve čtvrtek ve 14 hodin v Akademickém konferenčním centru Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Husova 4a, Praha 1

SEMINÁŘE BŘEZEN – KVĚTEN 2011

Autoři témat seminářů jsou pracovníci a pracovnice ústavu a jeho hosté, kteří prezentují výsledky individuálního i týmového bádání jako základ ke kritické debatě, ale také pro informaci, poučení a inspiraci.

 

31. 3.

Eva Mitchell - Podpora rodin s dětmi v systému dávek a daní v ČR a Evropě

 

14. 4.

 

Jiří Šafr & Tereza Bariekzahyová (Pedagogicka fakulta UK) - Sociální mobilita a osobnostní rysy

 

28. 4.

Zdenka Vajdová - Analýza sítí institucionálních aktérů rozvoje regionu

 

2. 5.

 

Ivan Vodochodský (Newton Media) - Obraz pravicového extrémismu v českých médiích 2008-2010

 

19. 5.

Markéta Sedláčková - Demokracie a důvěra

 

26. 5.

 

Yana Leontiyeva & Martin Vávra - Postoje k cizincům: Jak je měřit a jak interpretovat

 

Semináře se konají vždy ve čtvrtek ve 14 hodin v Akademickém konferenčním centru Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Husova 4a, Praha 1

Share this page