Seminars
11. 5. 2011

12. května 2011 ve 14 hodin, Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář

 

Ivan Vodochodský (Newton Media, a.s.)

OBRAZ PRAVICOVÉHO EXTREMISMU V ČESKÝCH MÉDIÍCH 2008-2010

 

Na semináři budou představeny výsledky unikátního výzkumu, který se uskutečnil v průběhu roku 2010 s podporou nadace Open Society Fund Praha. Jeho cílem bylo prozkoumat, jakým způsobem média informovala o aktivitách krajní pravice v České republice v rozmezí od července 2008 do března 2010. Během této doby došlo k výraznému nárůstu aktivit krajní pravice, projevující se zvýšeným počtem akcí, pochodů, demonstrací, jejich masovostí i násilností. Včetně útoku zápalnými lahvemi na dům ve Vítkově, což mělo zásadní vliv na percepci celého pravicového extremismu veřejností, médii i politickou reprezentací, a k mnoha dalším významným událostem.

Analýza, která obsáhla více než 31 tisíc příspěvků v médiích na téma

pravicového extremismu, sleduje mediální prezentaci tohoto jevu z mnoha hledisek, včetně jejího vývoje v čase, pořadí nejmedializovanějších událostí, hodnotícího tónu zpráv, tematické struktury, publicity extremistických subjektů a jejich představitelů.

 

12. května 2011 ve 14 hodin

Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1

Share this page