Seminars

KATEŘINA VRÁBLÍKOVÁ: JAKÁ JE ROLE KULTURNÍHO KONTEXTU? NEVOLEBNÍ POLITICKÁ PARTICIPACE, SEBE-EXPRESIVNÍ KULTURA A SOCIÁLNÍ KAPITÁL VE STARÝCH A NOVÝCH DEMOKRACIÍCH

22. 3. 2012

29. 3. 2012 od 14 hod, Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

 

KATEŘINA VRÁBLÍKOVÁ

s tématem

JAKÁ JE ROLE KULTURNÍHO KONTEXTU? NEVOLEBNÍ POLITICKÁ PARTICIPACE, SEBE-EXPRESIVNÍ KULTURA A SOCIÁLNÍ KAPITÁL VE STARÝCH A NOVÝCH DEMOKRACIÍCH

 

Seminář se bude zabývat tím, jak je individuální nevolební politická participace ovlivněná politickou kulturou. Politická kultura bude představená jako charakteristika politického systému představující kulturní kontext, který má potenciál ovlivnit to, jak lidé participují a jakou roli pro to hrají jejich postoje. Budou zkoumány dvě konceptualizace politické kultury – sebe-expresivní kultura (Inglehart) a sociální kapitál (Putnam), které reprezentují dva klasické pohledy na demokracii: kompetitivní a konsensuální. Víceúrovňová analýza provedená na datech ISSP 2004 občanství z 27 starých a nových demokracií ukazuje, že je to sebe-expresivní kultura, která ovlivňuje to, jak lidé participují v nevolební politice. 1. Čím více je prostředí, ve kterém lidé žijí, sebe-expresivní, tím více participují v politice. 2. Více sebe-expresivní kultura výrazně zvyšuje participaci lidí, kteří mají pro-participační postoje (politický zájem, efektivita atd.). Méně sebeexpresivní kultury naopak tlumí pozitivní efekt těchto pro-participačních postojů. 3. Sebe-expresivní kultura také výrazně napomáhá politické participaci lidí, kteří mají nízkou politickou důvěru. Ti se svojí participací připojují k politicky důvěřivým, kteří jsou politicky aktivní i v kultuře, která je méně sebeexpresivní.

 

29. 3. 2012 od 14 hod. Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1