Seminars

Sociologický ústav AV ČR zve na seminář: Vývoj příjmových nerovností ve střední Evropě po roce 1989

22. 10. 2012

Výsledky svých srovnávacích analýz představí J. Večerník a M. Mysíková z oddělení Ekonomické sociologie.

DIFERENCIACE VÝDĚLKŮ OSOB A PŘÍJMŮ DOMÁCNOSTÍ V ČR A ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY PO ROCE 1989

Jak se měnila nerovnost výdělků a příjmů domácností ve středoevropských zemích v období od pádu komunismu? Jaký obraz vývoje obou uvedených diferenciací a jejich souvislostí nám poskytují různé zdroje dat? Výpovědi nejsou jednoznačné a mohou vyvolávat pochybnosti. Srovnání vývoje základních indikátorů za ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko s trendy v Rakousku a Německu bude obsahem první části semináře. Na ni naváže podrobnější analýza fenoménu „vyprazdňování středu“ na základě metody relativního rozdělení příjmů jednotlivců, která umožňuje hlubší vhled do vývoje distribucí. Vývoj v ČR bude opět sledován v porovnání s dalšími evropskými zeměmi a navíc v detailu podle pohlaví a vzdělání.

Podklady:Jiří Večerník: Earnings disparities and income inequality in CEE countries: An analysis of development and relationships. Eastern European Economics 2012 (3): 27-48.  Ke stažení předchozí širší verze: http://www.lisdatacenter.org/wps/liswps/540.pdf
Martina Mysíková: Personal earnings inequality in the Czech Republic. IES Working Paper 11/2011. Ke stažení: http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/4288/lang/cs

Kdy a kde: ve čtvrtek 25. října od 14 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.