Seminars

Oddělení Gender a sociologie zve na přednášku o extrémních formách domácího násilí ve Velké Británii

15. 11. 2012

Přednáška se uskuteční v pátek 16. 11. 2012 od 10 hodin v Akademickém konferenčním centru Jilská 1/Husova 4, Praha 1.

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Vás zve na přednášku

 

Professor Rebecca Emerson Dobash & Professor Russell P. Dobash

Criminology, School of Law, University of Manchester, UK & Permanent Distinguished Visiting Professors, School of Social Transformation, Arizona State University, USA

 

Intimate Partner Homicide and Violence: Evidence from the Murder in Britain Study

(Zabití a násilí na partnerce /partnerovi: Zjištění z výzkumu Vraždy v Británii)

v pátek 16.11. 2012 od 10 hodin v Akademickém konferenčním centru Jilská 1/Husova 4, Praha 1

(Přednáška a následná diskuse proběhne v angličtině.)

Svůj výzkum představí vědci Prof. Rebecca E. Dobash  a Prof. Russell P. Dobash, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou domácího násilí. Přednáška nese název Intimate Partner Homicide and Violence: Evidence from the Murder in Britain Study a pojedná o případech domácího násilí, které končí vraždou jednoho z partnerů.

Abstract:

Using the results of the Murder in Britain Study, we consider evidence and explanations regarding the murder of women in intimate relationships. A brief overview of homicide in various countries provides the context for the specific examination of the murder of women by male partners.

Evidence will be used to examine factors associated the murder of an intimate partner and the non-lethal abuse of intimate partner.

Three main comparisons will be made:

  1. men who murder an intimate partner with men who murder men;
  2. men who murder an intimate partner with abusers who use non-lethal violence;
  3. ntimate partner murderers with previous criminal convictions and those with no previous convictions.

Specific focus is upon: socio-demographic characteristics, childhood; adulthood, criminal careers, the violent/murder event, orientations to use of violence, to women in general and to the woman victim.

 

 

Bio:

Rebecca E. a Russell P. Dobashovi publikovali společně řadu mezinárodně oceněných knih a vice než sto odborných článků a kapitol zaměřených na téma domácího násilí, gender, zločinu a zabití /vraždy. Jejich první kniha Violence Against Wives (Násilí na manželkách) z roku 1979 ustavila obor studií domácího násilí v historickém a sociálním kontextu. K dalším knihám a sborníkům patří: The Imprisonment of Women; Women Viewing Violence; Women, Violence and Social Change; Penal Theory and Penal Practice; Rethinking Violence Against Women a Changing Violent Men.

 

Za svou práci získali cenu Světového viktimologického kongresu za originální výzkum a publikace, cenu Americké kriminologické společnosti za srovnávací výzkum domácího násilí a cenu Augusta Vollmera Americké kriminologické asociace za významné přispění spravedlnosti. Fungovali jako poradci při tvorbě politik a ve výzkumu ve Velké Británii, Kanadě, USA, Austrálii a v řadě evropských zemí. Zároveň v řadě zemí spolupracovali s podpůrnými skupinami v programech prevence domácího násilí.

 

Jejich výzkum je zaměřen na násilí a na politiky a intervence, které se násilí týkají. Zejména se věnovali tématům fyzického a sexuálního násilí na ženách; sexuálního zneužívání dětí; reakcí mužů a žen na televizní násilí; a hodnocení programů trestního soudnictví zaměřených na pachatele domácího násilí a zneužívání. Jejich poslední studie, celonárodní výzkum Murder in Britain (Vraždy v Británii), vyústila v řadu publikací (viz níže). V současné době dokončují knihu vycházející ze získaných dat s titulem  When Men Murder Women (Když muži vraždí ženy), která bude publikována v nakladatelství Oxford University Press.

 

 

2012     ‘Who died? The murder of collaterals in the context of intimate partner conflict’.  Violence          Against Women: An International and Interdisciplinary Journal, October.

 

2011     ‘What were they thinking’: Men who kill an intimate partner. R. E. Dobash & R. P. Dobash           Violence Against Women: An International and Interdisciplinary Journal, January, 17, 1.

 

2009 ‘Out of the Blue’: Men who kill intimate partners. R. E. Dobash, R. P. Dobash & K. Cavanagh,      Feminist Criminology, 4:194-225.

 

2007      The murder of children by fathers in the context of child abuse. Child Abuse and Neglect, 31, 731-746, K. Cavanagh, R. E. Dobash & R. P. Dobash.

 

2007     Onset of offending and Life Course of Men Convicted of Murder, Homicide Studies, 11, 4: 2430-271, R.P. Dobash, R. E. Dobash, K. Cavanagh, D. Smith and J. J. Medina-Ariza.

 

2007     Lethal and Non-Lethal Violence Against an Intimate Partner: Comparing Male Murderers with non-lethal abusers, Violence Against Women: An International and Interdisciplinary Journal, 13, 4:329-353. R. E. Dobash, R. P. Dobash, K. Cavanagh & J. Medina-Ariza.

 

2004     Not an ordinary killer-just an ordinary guy. When men murder an intimate woman partner.  Violence Against Women: An International and Interdisciplinary Journal, n, 10, 577-605, R. E. Dobash, R. P. Dobash, K. Cavanagh & J. J. Medina-Ariza.