Seminars

Richard Nikischer: Dimenzie regionálnej identity: regionálne povedomie a identita regiónu ako dve strany jednej mince.

28. 3. 2013

4. 4. 2013, 13:30 hodin, Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

 

Richard Nikischer

 

s přednáškou

Dimenzie regionálnej identity: regionálne povedomie a identita regiónu ako dve strany jednej mince.

 

 

 

Značná časť vedeckej komunity dnes nazerá na regióny ako na dynamické sociálne konštrukcie, ako na zdroj i produkt ľudskej činnosti. Vznik regiónov je spätý s procesom ich postupnej inštitucionalizácie, počas ktorého dochádza k formovaniu identity regiónu a regionálneho povedomia obyvateľstva - dvoch dimenzií regionálnej identity. Pri vzniku regiónu „zdola“ vzniká región postupnou inštitucionalizáciou regionálneho povedomia obyvateľstva, teda regionálne povedomie obyvateľstva iniciuje vznik identity regiónu. Vznik regiónu „zhora“ predstavuje opačný prípad, v ktorom je najprv ustanovená identita regiónu a na základe nej je následne budované regionálne povedomie obyvateľov.

Seminár bude zameraný na problematiku regionálnej identity a to predovšetkým na:

 

-          pozíciu regionálnej identity a indentít s ňou súvisiacich (lokálna, teritoriálna, priestorová...)                  v spleti kolektívnych identít

-          sociálno-konštruktivistický koncept regionálnej identity z pohľadu geografie

-          proces inštitucionalizácie regiónu

-          formovanie regionálneho povedomia a utváranie identít regiónov

-          image regiónu a imaginárne geografie ako súčasť identity regiónu

-          regionálnu identitu ako „soft“ faktor regionálneho rozvoja

-          možnosti empirického výskumu regionálneho povedomia a identity regiónu

 


4. 4. 2013, 13:30 hodin, Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1