Seminars

Že se holky nehodí na techniku a přírodní vědy? NESMYSL! / Girls Bad at Science? NONSENSE!

15. 4. 2013

www.afo.cz - 19. 4. 2013, 14:00, Přednáška, Kaple Božího Těla, UC UP Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc

Diskuze o možnostech mentoringového programu určená pro středoškolačky, vysokoškolačky a zástupce a zástupkyně středních a vysokých škol.

Pojďte s námi diskutovat o možnostech mentoringového programu pro středoškolačky se zájmem o studium vysokoškolských oborů, na nichž je žen prozatím výrazně méně než mužů. O své zkušenosti s programem se podělí jeho účastnice z minulých ročníků – středoškolačky, některé již studentky prvního ročníku vysoké školy, jejich mentorky z řad studentek VŠ v Olomouci, Brně a Praze a koordinátorka programu.

Středoškolačky se mohou dozvědět o jedinečné příležitosti, jak získat co nejvíce informací o možnostech studia technických a přírodovědných oborů na českých vysokých školách v dostatečném předstihu, než si budou podávat přihlášku na VŠ.

Vysokoškolačky mohou objevit zajímavou příležitost, jak pomoci někomu v rozhodování, které možná i pro ně bylo kdysi náročné, jak udělat reklamu svému oboru a škole, jak poznat nové lidi z více či méně příbuzných oborů a v neposlední řadě – jak si zdokonalovat své komunikační a organizační schopnosti. Zástupci a zástupkyně středních a vysokých škol mohou načerpat inspiraci pro rozvíjení podobných aktivit na své škole.

 

Přednáška se uskuteční v rámci AFO - Academia Film Olomouc:

Krátké info z webových stránek festivalu , www.afo.cz:

AFO se v současnosti řadí mezi nejvýznamnější evropské festivaly v oblasti populárně-vědeckého filmu. Klade si za cíl představovat vědu jako atraktivní, dynamickou a rozmanitou sféru a to pomocí filmů mapujících přírodní, humanitní i sociálně-vědní obory. Do festivalových soutěžních sekcí se každoročně přihlašují stovky dokumentárních filmů a televizních pořadů, své snímky tradičně přihlašují i tak renomované stanice, jako jsou BBC, Discovery Channel nebo National Geographic. Mimo tradiční soutěže o nejlepší český a světový populárně-vědecký film dramaturgie každoročně volí několik sledovaných i opomíjených témat, jež se divákům během festivalu snaží přiblížit v rámci ucelených sekcí.

Díky tomu, že festival pořádá Univerzita Palackého v Olomouci, mají návštěvníci jedinečnou možnost pobývat v otevřeném studentském prostředí a setkávat se zde s předními českými i světovými popularizátory vědy. V minulých ročnících se na festivalu představili například tvůrce legendárního cyklu seriálu Byl jednou jeden život Albert Barillé, americký moderátor populárního pořadu Time Warp Jeff Lieberman, producentka exkluzivní série BBC Life Martha Holmes, světově uznávaný biolog Steve Jones, přední český psychiatr Cyril Höschl i vyhlášený popularizátor přírodních věd a medicíny, lord Robert Winston.

Jedním z klíčových bodů AFO je divácká pluralita. Nejmenší diváci se účastní dopoledních projekcí pro školy v olomouckém kině Metropol, studenti mohou o konkrétních tématech debatovat během diskusních panelů spojených s projekcemi a nejširší veřejnost může dokumentární snímky sledovat přímo na olomouckém Horním náměstí. Návštěvníci mají během festivalu zároveň možnost navštívit bohatý doprovodný program skládající se z výstav, interaktivních instalací a koncertů. V rámci festivalových ozvěn jsou pak nejen vítězné snímky prezentovány jak ve městech ČR (mj. pravidelné projekce v kině Světozor v rámci Dokumentárních pondělků), tak v evropských metropolích od Vídně, přes Brusel až po Paříž.