Conferences

Česko-slovenské sociologické dny

10. 5. 2004

Místo a čas konání: Česko–slovenské sociologické dny; 10. – 12. května 2004; ve Ville Lanna, V sadech 1, Praha 6 – Bubeneč a v
knihovně Sociologického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Konferenci pořádají Sociologický ústav Akademie věd České republiky a Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied ve spolupráci s Masarykovou Českou sociologickou společností.

Cílem akce je přispět k obnovení a posílení vzájemné spolupráce ve společenských vědách. Program je členěn do tematických bloků, ve kterých budou pracovníci pořádajících institucí a jejich hosté přednášet krátké příspěvky a diskutovat k tématu i k otázkám česko-slovenské spolupráce. Akce zaštítí setkání redakcí sociologických časopisů a poskytne prostor pro užší jednání. Její součástí bude též prezentace vybraných sociologických publikací.

Účast pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, Sociologického ústavu SAV a Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a jejich hostů je zajištěna na základě vzájemných dohod o spolupráci. Členové MČSS a další účastníci platí vložné 200,- Kč. Pro doktorandy je účast zdarma. Ubytování a stravování (s výjimkou společenských akcí) si účastníci hradí a zajišťují individuálně.

Chcete-li přispět vlastním krátkým referátem k některému z tematických bloků, prosíme kontaktujte co nejrychleji jeho garanta. Jména garantů a jejich e-mailové adresy jsou uvedeny v programu.

Pokud máte zájem o účast na setkání, kontaktujte prosíme nejpozději do 29. 4. 2004 organizátory. Pomoci zajistit ubytování může Martina Krčmářová (Sociologický ústav, socmail@soc.cas.cz), která bude případné objednávky přijímat do 16. 4. 2004.

Organizační garant za SOÚ AV ČR a kontaktní osoba:
Jindřich Krejčí, krejci@soc.cas.cz, tel. 210 310 231, fax: 222 221 658

Organizační garant za SÚ SAV a kontaktní osoba:
Robert Klobucký, robert.klobucky@savba.sk

V rámci setkání bude organizována též výstavka publikací. Pokud máte zájem na ni umístit vlastní materiály, prosím ozvěte se Markétě Škodové marketa.skodova@soc.cas.cz, SOU AV ČR, tel. (+420)210 310 217.

Attached information