Conferences
10. 9. 2007

14. září 2007 od 9.00 hod v Lichtenštejnském paláci, U Sovových mlýnů 4, Praha 1.

Občanské sdružení Fórum 50 % za podpory Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR a Úřadem vlády ČR v rámci 2007- Evropský rok rovných příležitostí pro všechny

 

Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové:

 

Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů

14. září 2007 od 9.00 hod v Lichtenštejnském paláci, U Sovových mlýnů 4, Praha 1.

Program konference bude rozdělen do tří po sobě následujících bloků. Po každém z nich bude následovat panelová diskuse.

Program:

9.00 registrace účastníků a účastnic a tisková konference pro média


9.30-11.00
- 1. blok: EU jako tvůrkyně trendů a legislativy v oblasti genderové rovnosti v politice

Pozvané europoslankyně J. Hybášková a V. Flasarová spolu s I. Laňovou, členkou týmu komisaře V. Špidly, zodpoví otázku, co může EU udělat více pro genderovou rovnost v politice, a podělí se o osobní zkušenosti se zavedením pozitivních nástrojů v běžné praxi fungování Evropského parlamentu a Evropské komise.

12.00-14.00 - 2. blok: Existující úpravy pozitivních nástrojů v evropských zemích

V tomto konferenčním bloku bude věnována pozornost politickému zastoupení žen ve střední a západní Evropě. Pozvané odbornice Lenita Freidenvall ze Švédska, Sonja Lokar ze Slovinska a Janet Veitch z Velké Británie popíší rozsah a strategie působení žen v rámci tamních politických stran, představí diskusi kolem přijetí pozitivních nástrojů ve své zemi a uvedou, jaké pozitivní či negativní efekty s sebou přijetí kvót přineslo.


15.00-17.30 - 3. blok: Situace v ČR pohledem českých politických stran

V tomto bloku uslyšíte z úst českých poslankyň postoje našich politických stran k pozitivním nástrojům a tím i zhodnocení šancí členek dané strany politicky se uplatnit. V samotném závěru budou přednesené příspěvky i zajímavé podněty z diskuse shrnuty do doporučení pro Českou republiku na cestu k vyrovnanému zastoupení mužů a žen v politice.

 

Pokud Vás obsah konference zaujal, posílejte prosím své přihlášky (jméno účastníka/-ice, název firmy/organizace a kontaktní telefon či e-mail) na e-mailovou adresu info@padesatprocent.cz nebo telefonicky na 257 216 170. Podrobné informace naleznete na: http://www.padesatprocent.cz/?c_id=355

Share this page