Conferences

Konference Slovensko - české sociologické dny

26. 9. 2007

proběhne 1. a 2. 10. 2007 ve Smolenicích u Trnavy

Jedná se o přátelské pracovní setkání a konferenci pracovníků Sociologického ústavu SAV a Sociologického ústavu AV ČR, které naváže na podobné akce organizované v předchozích letech v Bratislavě a Praze. Letošní setkání připravuje Sociologický ústav SAV. Garanti konference jsou za slovenskou stranu Milo Bahna a za českou stranu Jindřich Krejčí.

V případě dotazů kontaktujte garanty konference:

Milo Bahna, miloslav.bahna(at)savba.sk
Jindřich Krejčí, jindrich.krejci@soc.cas.cz

 

Předběžný program

Slovensko - České sociologické dni
1. a 2. október 2007, Kongresové centrum SAV, Smolenice

30. septembra 2007

Príchod a ubytovanie účastníkov

19.00 Večera

1. októbra 2007

8.30 Raňajky

10.00 Otvorenie podujatia

10.15 BLOK 1 - Demografické trendy a sociálne súvislosti

 • Eva Soukupová: Rodinná politika v ČR a na Slovensku z evropské perspektivy. Využití metody modelových rodin
 • Jana Chaloupková: Vzdělanostní diferenciace motivů svobodného mateřství

Prestávka

 • Miloslav Bahna: Migrácia z nových členských štátov EÚ po 1. 5. 2004 – odhady a realita
 • Yana Leontiyeva, Michaela Vojtková: Mezinárodní migrace v kontextu České republiky: vývoj a perspektivy
 • Marta Kolářová, Kateřina Vojtíšková, Jiří Šafr: Sociální distance. Vnímání diferencí v české společnosti

13.00 Obed

14.00 BLOK 2 - Záujmové skupiny, občianske skupiny, občianska participácia

 • Petra Rakušanová: Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy
 • Jana Klocoková: Environmentálne združenia pri formulovaní verejných záujmov a spoločného dobra
 • Lukáš Linek: Volební vítězové, poražení a nezúčastnění aneb o determinantách podpory politického režimu

Prestávka

 • Pat Lyons: Czechoslovak Public Opinion toward the Prague Spring of 1968
 • Zdenka Mansfeldová, Monika Čambáliková: České a slovenské odbory v systému víceúrovňové reprezentace zájmů
 • Zdenek Šťastný: Problémy podnikateľov a možnosti ich riešenia na miestnej a regionálnej úrovni. Príklady z výskumu malých a stredných podnikateľov v Trnavskom regióne.

18.00 – 18.45 Poster Session

 • Daniel Čermák: Faktory ovlivňující volební účast v obcích České republiky dle velikosti
 • Tomáš Čížek: Prezentace Sociologického datového archivu
 • Šárka Hastrmanová, Marta Vohlídalová: Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života v ČR
 • Robert Klobucký: História slovenskej sociológie
 • Jindřich Krejčí: Problém návratnosti českých výběrových šetření v mezinárodním srovnání a v kontextu současných koncepcí kvality šetření
 • Yana Leontiyeva a Michaela Vojtková: Cizinci v ČR od roku 1989
 • Vlastimil Nečas: Obraz EU v českých médiích v kontextu výzkumů agenda-setting
 • Magdalena Piscová: Ženy ako špecifický segment na trhu práce
 • Mária Strussová, David Kostlán: Projekt AQua / Availability and Quality
 • Markéta Škodová: Tematická agenda české veřejnosti v letech 2006-2007. MIP otázka a její užití v šetřeních Centra pro výzkum veřejného mínění
 • Jiří Vinopal: Okamžitá validizace. Technika kognitivního ověření významu pojmů v dotazníku
 • Milan Zeman: Voľný čas a životný štýl na Slovensku v zrkadle empirického výskumu.

19.00 Recepcia

2. októbra 2007

8.00 Raňajky

9.00 BLOK 3 - Regióny – problémy a súvislosti rozvoja

 • Michal Illner: Regionalismus a regionalizace v Českých zemích
 • Peter Gajdoš: Špecifiká vývoja sociálno-priestorovej situácie slovenska (s dôrazom na možnosti zapájania societálneho kapitálu do sídelno-regionálneho rozvoja)
 • Věra Patočková: Komunikace krajů ČR

Prestávka

 • Jana Stachová, Zdenka Vajdová: Sociální sítě v politice regionálního rozvoje
 • Katarína Moravanská: Mesto alebo vidiek? Pohľad na súčasný stav a budúci vývoj obcí Slovenska.
 • Mária Strussová: Malé obce v kontexte decentralizácie verejnej správy.

12.30 Závery zo sekcií

13.00 Záver konferencie

13.30 Obed

 

Attached information