Conferences

Workshop - Souvislosti mezi demokracií, formováním kolektivní identity a rozšiřováním EU

9. 2. 2011

Workshop se bude konat 6. a 7. května 2011 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Cílem workshopu je prezentace a diskuze výsledků a teoretických přínosů části projektu WP8 “Formování identity a rozšiřování EU”.

Cílem workshopu bude:

  1. prozkoumat vztah mezi demokracií, kolektivní identitou (a jejím formováním) a rozšířením EU a pokračovat tak v diskusi o spojení mezi demokracií a podmínkami pro formování identity v prostředí různých modelů politického uspořádání;
  2. hovořit o různých skupinách (minority, ženská sdružení a studenti) a jejich rolí jako 'agentů evropeizace' na úrovni kolektivních identit v Evropě;
  3. odpovědět na otázku, jaký přínos rozšíření EU o země střední a východní Evropy znamená (od transformace po evropeizaci) ve vztahu k formování evropského politického prostoru. Pomůže to také zmapovat možné napětí mezi různými úrovněmi identifikace (lokální a regionální, národní a evropské) v zemích střední a východní Evropy.

 

V rámci workshopu budou diskutována hlavní témata projektu, jako je vytvoření spojení mezi demokracií a předpoklady/požadavky pro identitu v prostředí post-národního státu, stanovení spojitosti mezi demokracií, formováním kolektivní identity a rozšířením EU a mapování síly a povahy napětí mezi úrovněmi identifikace: lokální a regionální, národní a evropské.

 

Více informací o projektu: http://www.reconproject.eu

 

Workshop organizuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a 6. rámcový projekt EU „Reconstituting Democracy in Europe” – RECON.

 

Koordinátoři akce:

PhDr. Petra Guasti, Ph.D., petra.guasti@soc.cas.cz

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., zdenka.mansfeldova@soc.cas.cz

 

Tel:  +420 210 310 237 nebo  +420 210 310 563

Fax: +420 222 220 143

 

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte: recon@soc.cas.cz