Project duration: 
2005 - 2007

 

Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat situaci neprovdaných matek po roce 1989 s důrazem na sociální a regionální aspekt problematiky a navrhnout a zhodnotit případné nástroje sociální politiky na základě zahraničních zkušeností. Doplní tak demografické práce, které upozorňují na to, že se v českém případě nemanželská plodnost kumuluje mezi mladými ženami s nízkým a velmi nízkým vzděláním

Po roce 1989 v české společnosti vzrostly podíly neúplných rodin, ale především se prudce zvýšily počty svobodných matek a v současné době se rodí přibližně 30 % dětí neprovdaným ženám. I když porození dítěte neprovdanou ženou nemusí samo o sobě vypovídat o sociální marginalizaci, v mnoha případech tomu tak je. O typu a relativní rizikovosti svobodného mateřství vypovídají dva faktory: 1) jaké je typické sociální postavení neprovdaných matek; 2) kolik z neprovdaných matek žije v de fakto manželstvích.

Navrhovaný projekt počítá s uskutečněním empirického výzkumu, jehož cílem je zjistit, zda otcové dětí neprovdaných matek obvykle žijí ve stejné domácnosti a nakolik lze nárůst mimomanželské plodnosti vysvětlit rostoucí popularitou nesezdaných soužití. Výzkum se bude rovněž zaměřovat na otázku, zda a v jaké formě se muži zapojují do výchovy dětí a umožní srovnání rodin manželských a ostatních domácností s dětmi. Tímto způsobem se získá jedinečná informace o tom, jaký podíl mimomanželské plodnosti představují svobodné matky v tradičním smyslu slova, jaký je podíl neprovdaných matek žijících ve faktických manželstvích a jaká je sociální situace neprovdaných matek.

 

Principal investigator: 
Topics: 
family
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 36, zobrazeno 31 - 36)

Soukupová, Eva

The article discusses in detail policies of maternity leave in several European countries. The prime focus is on the length and conditions of maternity leave and the amount of compensation paid through the maternity benefit. The outcome is a scale of all the countries based on a variable that combines the effects of both the amount of a monthly compensation in relation to the average income and the amount of maternity benefit paid during the whole course of maternity leave.

Téma:
EU, wages and incomes, parenting, social policy
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Soukupová, Eva

The article discusses the policies concerning the institution of maternity leave in several European countries. Discussed are primarily the length and conditions of maternity leave and the amount of compensation paid through the maternity benefit.

Téma:
EU, wages and incomes, care, parenting, social policy
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Soukupová, Eva
Téma:
work, parenting
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Public event or educational activity
Soukupová, Eva
Téma:
parenting, family, social policy
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Public event or educational activity
Soukupová, Eva
Téma:
care, parenting, social policy
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Public event or educational activity
Soukupová, Eva
Téma:
gender, family, transformation, public policy
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Public event or educational activity

Pages