Conferences

Konference: Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy

17. 10. 2011

20.–21. 10. 2011 v Akademickém konferenčním centru v Praze

Téma konference

Česká společnost se stala v průběhu posledních dvaceti let dějištěm politických, ekonomických, sociálních a kulturních proměn, které se významně odrazily na trhu práce, v uspořádání partnerských, rodinných a genderových vztahů, v organizaci práce a péče, i ve významu přikládanému soukromému a pracovnímu životu.

Konference se zaměřuje na vysvětlení proměn pracovních, partnerských a rodinných drah v České republice a v dalších státech střední a východní Evropy. Koncept životních drah umožňuje zkoumání soukromého a pracovního života z hlediska časování a významů životních událostí v biografickém, sociálním a historickém čase. Cílem konference je přispět k vysvětlení diverzifikace a vytváření nových (norem) partnerských a rodinných uspořádání, kombinování práce a péče, a z nich vyplývajících potřeb a rizik.

V rámci dvoudenní konference vystoupí celkem 30 českých vědců a vědkyň (viz program konference).

Konferenční příspěvky využívající kvalitativní nebo kvantitativní výzkumnou strategii tematicky pokrývají zejména:

  • nové podoby rodinného a partnerského soužití,
  • pracovní dráhy a jejich proměny,
  • přechodové události rané dospělosti,
  • období důchodového věku,
  • životní dráhy migrantů a migrantek.

Key note vystoupení

Radka Dudová, Ph.D., a PhDr. Alena Křížková, Ph.D., oddělení Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

PhDr. Anna Šťastná, oddělení Rodinné politiky, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

 

Přihlášky na konferenci přijímáme do 30. září 2011 na adrese hana.haskova@soc.cas.cz a lenka.formankova@soc.cas.cz. Účast na konferenci je zdarma, nevyžadujeme konferenční poplatek.

 

Termín a místo konání konference

20.–21. 10. 2011 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00 Praha 1

 

Organizace konference

PhDr. Hana Hašková, Ph.D., a Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Attached files