Conferences
20. 6. 2012

28. června 2012 od 9:00, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Friedrich–Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,

 

zvou na odborný seminář

 

Konkurují si domácí a zahraniční pracovníci na trhu práce?


28. června 2012 od 9:00 do 13:00

 

V lednu a březnu 2012 vydalo Ministerstva práce a sociálních věcí metodický pokyn, který zpřísňuje vydávání a prodlužování pracovních povolení pro migranty ze zemí mimo Evropskou unii na tzv. nízkokvalifikovaných pozicích. Na tomto semináři plánujeme probírat témata související s nařízením Ministerstva práce a diskutovat o tom, do jaké míry jsou migranti konkurencí pro domácí pracovní sílu a jak uplatňují svoji kvalifikaci v České republice. Zaměříme se také na jedno z odvětví, kterého se aktuální nařízení dotkne - zemědělství. V části semináře věnované zemědělství vystoupí i Sam Scott, expert na roli a postavení migrantů a migrantek v tomto ekonomickém odvětví ve Velké Británii. Ministerstvo práce a sociálních věcí se domnívá, že díky přísnější regulaci přístupu migrantů na trh práce se sníží nezaměstnanost „domácích“ pracovníků. Předpokládá nahraditelnost domácích a zahraničních pracovníků na ideálně fungujícím trhu. Co se však stane, když začneme uvažovat o jiném modelu trhu práce, na kterém je přítomna segmentace a hierarchie pracovníků a pracovnic? Hierarchie pracovníků na trhu práce, která je spjata s politickými, ekonomickými a sociálními procesy, umožňuje odlišné ohodnocení práce (např. vyšší ohodnocení stejné práce u mužů oproti ženám, občanů ČR oproti migrantům). U takovéhoto pohledu na trh práce není možné automaticky předpokládat, že migranti a migrantky na „nekvalifikovaných“ místech jsou jednoduše nahraditelní domácími pracovníky. Problém konkurence domácích a zahraničních pracovníků na se pak stane otázkou prekérních pracovních podmínek, možností jejich zlepšování v jednotlivých ekonomických odvětvích a narovnávání postavení migrantů a občanů na trhu práce. Tento seminář otevírá cyklus seminářů o pracovní migraci a zlepšování prekérních pracovních podmínek migrantů a migrantek v České republice.

 

Registrace na adrese Barbora.Nechanicka@fesprag.cz.

 

Program odborného semináře ke stažení zde.

Share this page