Project duration: 
2005 - 2009

Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ předkládá do soutěže v rámci Národního programu výzkumu II tým složený ze dvou pracovišť. Konkrétně z Centra sociálních a ekonomických strategií při FSV UK (řešitelské pracoviště) a Sociologického ústavu Akademie věd. Téma projektu je 2D-1-5-1 a vztahuje se k nalézání, vypracování a navržení implementací nových postupů směřujících k minimalizaci negativních důsledků nadměrné sociální diferenciace a marginalizace.
Základním cílem řešení projektu je rozkrýt nové procesy sociální diferenciace a jejich vazbu na struktury hodnot, věr a norem v české společnosti a na základě výzkumem zjištěných poznatků navrhnout manuály uplatnitelné při posilování sociální koheze v ČR.

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [VSMSMT6NPV2], Program SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ ROZVOJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI [2D].

Řešitel 1:CESES UK FSV (Libor Prudký)

Řešitel 2: SOÚ AV ČR (Milan Tuček)

Principal investigator: 
Topics: 
social inequalities
Grant agency: 
Government ministry project
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 32, zobrazeno 11 - 20)

Tuček, Milan

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
social inequalities, sociological data, standard of living
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Tuček, Milan

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
elites, value orientations, social inequalities, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Tuček, Milan

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
value orientations, legitimacy, civil society, social inequalities, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Špaček, Ondřej, Jana Vobecká

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
value orientations, civil society, social capital
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šafr, Jiří, Julia Häuberer

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
social capital
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šafr, J. (ed.), T. Bariekzahyová, M. Gorãíková, J. Häuberer, V. Patočková, O. Špaček

Šafr. J. (ed). 2012. Mechanisms of Intergenerational Reproduction of Inequalities. Praha: SOÚ AV ČR, v.v.i.

Téma:
value orientations, family, social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph
Šafr, Jiří

The monograph deals with intergenerational transmition of social inequalities during family socialization employing data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 along with their parents. The results show: 1. strong reproduction of social status/class position and also partly lifestyle (leisure activities) in adulthood – it is determined by class position of parents jointly with family’s accessible resources (social and cultural capital); 2.

Téma:
value orientations, family, social inequalities, sociological data
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šafr, Jiří

The monograph deals with intergenerational transmition of social inequalities during family socialization employing data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 along with their parents. The results show: 1. strong reproduction of social status/class position and also partly lifestyle (leisure activities) in adulthood – it is determined by class position of parents jointly with family’s accessible resources (social and cultural capital); 2.

Téma:
value orientations, work, family
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Häuberer, Julia, Jiří Šafr

The monograph deals with intergenerational transmition of social inequalities during family socialization employing data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 along with their parents. The results show: 1. strong reproduction of social status/class position and also partly lifestyle (leisure activities) in adulthood – it is determined by class position of parents jointly with family’s accessible resources (social and cultural capital); 2.

Téma:
value orientations, work, social capital
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Gorčíková, Magdaléna, Jiří Šafr

The monograph deals with intergenerational transmition of social inequalities during family socialization employing data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 along with their parents. The results show: 1. strong reproduction of social status/class position and also partly lifestyle (leisure activities) in adulthood – it is determined by class position of parents jointly with family’s accessible resources (social and cultural capital); 2.

Téma:
value orientations, family, social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph

Pages