Project duration: 
2005 - 2009

Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ předkládá do soutěže v rámci Národního programu výzkumu II tým složený ze dvou pracovišť. Konkrétně z Centra sociálních a ekonomických strategií při FSV UK (řešitelské pracoviště) a Sociologického ústavu Akademie věd. Téma projektu je 2D-1-5-1 a vztahuje se k nalézání, vypracování a navržení implementací nových postupů směřujících k minimalizaci negativních důsledků nadměrné sociální diferenciace a marginalizace.
Základním cílem řešení projektu je rozkrýt nové procesy sociální diferenciace a jejich vazbu na struktury hodnot, věr a norem v české společnosti a na základě výzkumem zjištěných poznatků navrhnout manuály uplatnitelné při posilování sociální koheze v ČR.

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [VSMSMT6NPV2], Program SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ ROZVOJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI [2D].

Řešitel 1:CESES UK FSV (Libor Prudký)

Řešitel 2: SOÚ AV ČR (Milan Tuček)

Principal investigator: 
Topics: 
social inequalities
Grant agency: 
Government ministry project
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 32, zobrazeno 21 - 30)

Šafr, Jiří, Tereza Bariekzahyová

The monograph deals with intergenerational transmition of social inequalities during family socialization employing data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 along with their parents. The results show: 1. strong reproduction of social status/class position and also partly lifestyle (leisure activities) in adulthood – it is determined by class position of parents jointly with family’s accessible resources (social and cultural capital); 2.

Téma:
value orientations, family, social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Patočková, Věra, Ondřej Špaček, Jiří Šafr

The monograph deals with intergenerational transmition of social inequalities during family socialization employing data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 along with their parents. The results show: 1. strong reproduction of social status/class position and also partly lifestyle (leisure activities) in adulthood – it is determined by class position of parents jointly with family’s accessible resources (social and cultural capital); 2.

Téma:
value orientations, family, lifestyle
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Bayer, Ivo, Jitka Kolářová, Marta Kolářová, Martin Vávra

Essay examines content of magazine Bravo from the point of view of life style intermediation, inequality reproduction and value orientation. Values that the magazine shows on young celebrities’ stories are success, diligence, independence, physical attraction and traditional family values. In the sections pointed on advices in the field of relationship dominate values as private happiness, personal benefit and self-fulfilment.

Téma:
gender, value orientations, media, social inequalities, lifestyle
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Monograph
Kolářová, Jitka, Marta Kolářová, Martin Vávra

Essay examines content of magazine Bravo from the point of view of life style intermediation, inequality reproduction and value orientation. Values that the magazine shows on young celebrities’ stories are success, diligence, independence, physical attraction and traditional family values. In the sections pointed on advices in the field of relationship dominate values as private happiness, personal benefit and self-fulfilment.

Téma:
media, lifestyle
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Bayer, Ivo

Essay examines content of magazine Bravo from the point of view of life style intermediation, inequality reproduction and value orientation. Values that the magazine shows on young celebrities’ stories are success, diligence, independence, physical attraction and traditional family values. In the sections pointed on advices in the field of relationship dominate values as private happiness, personal benefit and self-fulfilment.

Téma:
media, lifestyle
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vávra, Martin

Essay examines content of magazine Bravo from the point of view of life style intermediation, inequality reproduction and value orientation. Values that the magazine shows on young celebrities’ stories are success, diligence, independence, physical attraction and traditional family values. In the sections pointed on advices in the field of relationship dominate values as private happiness, personal benefit and self-fulfilment.

Téma:
media, lifestyle
Oddělení:
Czech Social Science Data Archive
Typ publikace:
Chapter in monograph
Kolářová, Marta, Jitka Kolářová

Essay examines content of magazine Bravo from the point of view of life style intermediation, inequality reproduction and value orientation. Values that the magazine shows on young celebrities’ stories are success, diligence, independence, physical attraction and traditional family values. In the sections pointed on advices in the field of relationship dominate values as private happiness, personal benefit and self-fulfilment.

Téma:
gender, human relations, sexuality, social inequalities, lifestyle
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr, Julia Häuberer

The article deals with the empirical model of social trust determinants in the Czech society (Aktér a rizika 2005 survey). Trust is influenced by two main spheres: (1) individual’s personality (psychological traits and values); (2) positive evaluation of the political system and its efficiency; on the other hand the trust in other people is lowered by disenchantment of development after 1989.

Téma:
trust/social cohesion, transformation
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Public event or educational activity
Šafr, Jiří

Šafr, Jiří. 2008. „"The concept of "social cohesion" in public opinion and value attitudes towards the organisation of social relations." Naše společnost 6 (2): 28-38.

Téma:
trust/social cohesion, value orientations, public opinion
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Šafr, Jiří, Häuberer, Julia

A tool for measuring Bridging Social Capital (BSC) is introduced – item battery on diversity in friendships (CVVM 2007-04). Convergent and discriminant validity is verified; there are dimensions of BSC: different life-style, outgroups, different interests. Scales feature high reliability. Construct validity is assessed by SEM of positive effects of structural level of SC (friendship diversity) on cultural one (tolerance, trust).

Téma:
trust/social cohesion, social capital
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article

Pages