Project duration: 
2007 - 2008

Studium náboženství sice má v české vědě dlouhou tradici (historie, sociologie, filosofie, religionistika, teologie), avšak dosud nebylo adekvátně zhodnoceno, přestože v mezinárodním měřítku dosáhlo značných úspěchů. Projekt se zaměřil na vývoj české sociologie náboženství ve dvacátém století, v období od emancipace sociologie od filosofie a historie přes postupnou marginalizaci sociologie náboženství v důsledku převahy sekularizační teze a nástupu marxismu až po současný stav. Důležitá přitom byla dvojí kontextualizace dějin této sociologické disciplíny, (1.) ve vztahu k ostatním vědám o náboženství, které zahrnují především studium dějin náboženství, filosofii náboženství, teologii (včetně náboženské sociologie) apod., ale i nenáboženský a protináboženský diskurs (včetně tzv. vědeckého ateismu), a (2.) posouzení charakteru, vývoje a výsledků české sociologie náboženství v mezinárodním kontextu (především vzhledem k sociologii náboženství v USA, Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, pro období po roce 1948 také v SSSR a Polsku). Hlavním výstupem projektu se stala monografie, která současně částečně supluje dosud neexistující moderní dějiny české sociologie.

Principal investigator: 
Topics: 
religion and religiosity
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 12, zobrazeno 1 - 10)

Nešpor, Zdeněk R.

The study traces the development of Czech sociology to 1948, broken down into several periods: the period during which sociology established itself as an independent academic discipline (G. A. Lindner, T. G. Masaryk, the Catholic sociologists), the period of Masaryk’s students, who while they established departments of sociology only partly engaged in empirical sociology (I. A. Bláha, E. Chalupný, J.

Téma:
history of sociology
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Monograph
Nešpor, Zdeněk R.

The paper analyses development of Czech sociology of religion in the period of communist rule.

Téma:
history of sociology, religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Nešpor, Zdeněk R.

The author analyzes development of the sociology of religion in the second half of the 20th century upto the present with special attention paid to various European sociologies. He maintains that "behind" the two grand paradigms – i.e. secularization and RTC – different approaches exit, impacted by national academic traditions and other factors.

Téma:
history of sociology, religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Nešpor, Zdeněk R.

The author summarizes the most important developmental trends in recent Czech religiosity, especially in connection with church, cultural, social and economic transitions after 1989.

Der Autor skizziert die wesentlichen Entwiklungstrends der zeitgenössischten tschechischen Religiosität, insbesondere im Zusammenhang imt dem Veränderungen der kirchlichen, kulturellen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen nach 1989.

Téma:
religion and religiosity, transformation
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Nešpor, Zdeněk R.

The article studies re-establishment and development of the Society for Social Research in the 1990s in context of Czech sociology after the fall of marxism.

 

Téma:
history of sociology
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Nešpor, Zdeněk R.

Scientific edition of a paper by Czech exile anthropologist on religious aspects of Marxism, with wide introcuction about the author and context of his writing.

 

Téma:
historical sociology, religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Nešpor, Zdeněk R.

Článek shrnuje kvalitativní sociologické výzkumy české religiozity v letech 1946 až 1989, provádí jejich metodologickou kritiku, včetně kritické analýzy jejich výzkumného předmětu.

 

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Nešpor, Zdeněk R.

The paper analyses development of Czech sociology of religion (officially part of the scientific atheism) in the period of communism, which the author divides into three different stages. Although the main view is critical, certain Marxian authors contributed importantly to scientific understanding of religion, as did those sociologists that used to work in the so-called dissent or in the exile.

 

Téma:
history of sociology, religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Nešpor, Zdeněk R.

The paper analyse ideological tools which were triggered to "assist" the authomatic proces sof secularization (of Czech society) in which Marxist scientific atheists and policy makers believed in the period from 1948 to 1989.

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Nešpor, Zdeněk R.

The article informs about recently found outcomes of survey on religion, made in Brno in 1930, and interprets these results according to the contemporary state of knowledge.

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article

Pages