Project duration: 
2007 - 2008

Studium náboženství sice má v české vědě dlouhou tradici (historie, sociologie, filosofie, religionistika, teologie), avšak dosud nebylo adekvátně zhodnoceno, přestože v mezinárodním měřítku dosáhlo značných úspěchů. Projekt se zaměřil na vývoj české sociologie náboženství ve dvacátém století, v období od emancipace sociologie od filosofie a historie přes postupnou marginalizaci sociologie náboženství v důsledku převahy sekularizační teze a nástupu marxismu až po současný stav. Důležitá přitom byla dvojí kontextualizace dějin této sociologické disciplíny, (1.) ve vztahu k ostatním vědám o náboženství, které zahrnují především studium dějin náboženství, filosofii náboženství, teologii (včetně náboženské sociologie) apod., ale i nenáboženský a protináboženský diskurs (včetně tzv. vědeckého ateismu), a (2.) posouzení charakteru, vývoje a výsledků české sociologie náboženství v mezinárodním kontextu (především vzhledem k sociologii náboženství v USA, Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, pro období po roce 1948 také v SSSR a Polsku). Hlavním výstupem projektu se stala monografie, která současně částečně supluje dosud neexistující moderní dějiny české sociologie.

Principal investigator: 
Topics: 
religion and religiosity
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 12, zobrazeno 11 - 12)

Nešpor, Zdeněk R.

Czech lands in the 19th and 20th centuries can serve as a good example of ideology and knowledge regime of secularism that took form of implicite religion. These changes can be well docummented by sociological surveys on religion and historico-sociological argumentation made in present study.

Téma:
historical sociology, religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Nešpor, Zdeněk R.

The paper describes and analyzes sociological approaches toward monasteries and monasticism and identifies their strong and weak sides.

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Paper published in conference proceedings

Pages