Project duration: 
2005

Editoři: Yasar Abu Ghosh, Jakub Grygar, Marek Skovajsa

http://sreview.soc.cas.cz/index.php3?disp=archiv&shw=184

Monotematické číslo SČ / CSR věnované sociální antropologii (v) postsocialismu přináší bohatý výběr etnograficky i teoreticky zaměřených příspěvků. Úvodní programová stať Prof. Chrise Hanna (Institut Maxe Plancka pro sociální antropologii, Halle), vyzývající k syntéze západní sociální antropologie a východoevropského národopisu na půdě antropologických a etnologických akademických institucí ve střední a východní Evropě, vyvolala pozoruhodnou diskusi, jíž se zúčastnili přední vědci z regionu i ze Západní Evropy a USA. Doslovná anglická mutace celé diskuse byla publikována jako working paper MPISA na adrese http://www.eth.mpg.de/pubs/wps/pdf/mpi-eth-working-paper-0090.pdf, aby byla co nejdříve dostupná zahraničním zájemcům.
Monotematické číslo dále přináší soubor empiricky založených etnografických studií věnovaných různým závažným problémům, jimž čelí postsocialistické společnosti střední a východní Evropy – tématy, o nichž pojednávají jednotlivé příspěvky, jsou náboženský a etnický konflikt, uplatnění sociálního kapitálu z dob reálného socialismu v prostředí privatizovaných podniků, transnacionální migrační sítě, homosexuální turistika a prostituce, rozpory spojené s profesionalizací zaměstnanců neziskových organizací, marginalizace romské komunity. Autory studií jsou mladí sociální antropologové a antropoložky ze středoevropských postsocialistických zemí a ze Spojených států. Rubriky Recenze a Zprávy mapují nedávné dění v oblasti sociální antropologie postsocialismu v České republice i v zahraničí.

Principal investigator: 
Grant agency: 
International project