Project duration: 
2006 - 2008

 

Juniorský badatelský projekt GA AV ČR, doba řešení 2006-2008

 

Shrnutí projektu

 

Sociální distance budou studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a reprezentativního šetření v dospělé populaci. Zkoumán bude stratifikační prostor bez existujících apriorních klasifikací (typu status či třída). Cílem je zmapování celého stratifikačního prostoru včetně skupin lidí nezařazených ve standardním pracovním procesu. K tomu bude využito především metody měření subjektivní sociální distance a percepce sociálních nerovností a přístupu měřící objektivní sociální distance v rámci sociální sítě jedince (generátory jmen a pozic). Aplikace tohoto přístupu umožní hledat odpověď na základní otázku, zda se v naší společnosti formují disjunktní, relativně homogenní sociální skupiny, které lze považovat za sociální třídy. Cílem bude stanovit relativní vzdálenosti a tedy i míru jejich uzavření. Získané subjektivní distance budou porovnány s objektivními. Zkoumána bude také predikční síla standardních koncepcí operacionalizace sociálního postavení. Zvláštní pozornost bude věnována odlišnostem v percepci sociálních nerovností mezi muži a ženami.

 

V rámci projektu provádíme:

  • Kvalitativní výzkum sociálních distancí - polostrukturované rozhovory v Praze a Liberci (sběr dat 2006).
  • Kvantitativní šetření Sociální distance (sběr dat listopad - prosinec 2007, agentura Focus).
  • Sekundární analýzu dat z výzkumu MML TGI ČR (Median s.r.o.)

 

Více viz stránky projektu http://www.socdistance.wz.cz

 

Principal investigator: 
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 24, zobrazeno 1 - 10)

Šafr, Jiří

Šafr, Jiří. 2008. Lifestyle and Social Class in the Czech Republic: The Formation of Symbolic Cultural Boundaries by Differentiated Taste and Consumption. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Téma:
wages and incomes, social inequalities, lifestyle
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph
Šafr, Jiří (ed.)

The monograph presents review of theoretical frameworks of studying of sociocultural and symbolical inequalities. It pursues relational aspect of inequalities and their cultural dimension (social identity, symbolical placement, cultural praxis). According culturalistic approach inequalities arise in relations among people.

Téma:
identity, human relations, social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph
Šafr, Jiří

The monograph presents review of theoretical frameworks of studying of sociocultural and symbolical inequalities. It pursues relational aspect of inequalities and their cultural dimension (social identity, symbolical placement, cultural praxis). According culturalistic approach inequalities arise in relations among people.

Téma:
social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vojtíšková, Kateřina

The monograph presents review of theoretical frameworks of studying of sociocultural and symbolical inequalities. It pursues relational aspect of inequalities and their cultural dimension (social identity, symbolical placement, cultural praxis). According culturalistic approach inequalities arise in relations among people.

Téma:
identity, social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Kolářová, Marta

The monograph presents review of theoretical frameworks of studying of sociocultural and symbolical inequalities. It pursues relational aspect of inequalities and their cultural dimension (social identity, symbolical placement, cultural praxis). According culturalistic approach inequalities arise in relations among people.

Téma:
gender, social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šafr, Jiří

The author address two associated issues concerning culture consumption and stratification: hypothesis social classes in the Czech Republic are intensively associated with distinct lifestyles and social sources of cultural omnivorousness. In the introductory part cultural consumption and lifestyle theories along with research agenda related to social stratification are introduced.

Téma:
consumption, lifestyle
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Monograph
Šafr, Jiří, Julia Häuberer (eds.)

The monograph deals with stratification by means of interaction distances: analyses of Bogardus scale for occupational categories / friendship patterns and in-depth interviews. We pursue 1. homophily (like-me) hypothesis, 2. existence of subjective social class boundaries, 3. images of occupations and the society; and using qualitative analysis 4. the perception of social classes and 5. how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes.

Téma:
social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph
Šafr, Jiří

The monograph deals with stratification by means of interaction distances: analyses of Bogardus scale for occupational categories / friendship patterns and in-depth interviews. We pursue 1. homophily (like-me) hypothesis, 2. existence of subjective social class boundaries, 3. images of occupations and the society; and using qualitative analysis 4. the perception of social classes and 5. how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes.

Téma:
social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Häuberer, Julia, Jiří Šafr

The monograph deals with stratification by means of interaction distances: analyses of Bogardus scale for occupational categories / friendship patterns and in-depth interviews. We pursue 1. homophily (like-me) hypothesis, 2. existence of subjective social class boundaries, 3. images of occupations and the society; and using qualitative analysis 4. the perception of social classes and 5. how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes.

Téma:
social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Häuberer, Julia, Jiří Šafr

The monograph deals with stratification by means of interaction distances: analyses of Bogardus scale for occupational categories / friendship patterns and in-depth interviews. We pursue 1. homophily (like-me) hypothesis, 2. existence of subjective social class boundaries, 3. images of occupations and the society; and using qualitative analysis 4. the perception of social classes and 5. how people distinguish and distance themselves from or identify with these categories/classes.

Téma:
social inequalities
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph

Pages