Project duration: 
2007 - 2009

Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou metodologii, zarámovanou sekundární analýzou dat z kvantitativních sociologických šetření, přičemž důraz je kladen na biografické vyprávění žen v různých fázích životního cyklu a v situacích, kdy jsou ohroženy znevýhodněním na trhu práce (zkušenost s nezaměstnaností) v kombinaci s kategoriemi: fáze mateřství, výše dosaženého vzdělání a věk.

Principal investigator: 
Topics: 
gender
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 29, zobrazeno 1 - 10)

Hašková, Hana

The book focuses on the phenomenon of childlessness in the Czech society. Specifically, the aim of the book was to identify the factors contributing to childlessness and the increase in the percentage of the childless in young adult population, and to explore the understanding (definitions) of childlessness by the childless.

 

Téma:
gender, parenting
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Monograph
Křížková, Alena, Hana Maříková, Hana Hašková, Lenka Formánková

In the background of the historical development of Czech society in the context of theoretical approaches to the study of feminist sociology of work and family we analyze biographical interviews with women of different age groups in different stages of family cycle and in different situations on the labor market.

Téma:
gender, identity, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Monograph
Křížková, Alena, Marta Vohlídalová

The chapter is focused on the development of the position of women in the labour market and on the development of the conditions for work-life balance in the workplace historically from the 1950s to the present. We argue that the high employment of women does not automatically imply women’s emancipation and fulfilment of their rights as citizens in a society based on a gender contract with the gendered arrangements of work and care as conflicting spheres.

Téma:
gender, work, family
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Křížková, Alena, Zdeněk Sloboda

This publication presents a quantitative look at the issue of gender segregation – a statistical image – and a qualitative image of the social reality of women’s labour as portrayed in contemporary Czech television serials. The analysis showed that the Czech labour market continues to be and has long been heavily segregated and the degree of segregation is only decreasing very slowly.

Téma:
gender, media, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Monograph
Křížková, Alena

This publication presents a quantitative look at the issue of gender segregation – a statistical image – and a qualitative image of the social reality of women’s labour as portrayed in contemporary Czech television serials. The analysis showed that the Czech labour market continues to be and has long been heavily segregated and the degree of segregation is only decreasing very slowly.

Téma:
gender, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Křížková, Alena

This publication presents a quantitative look at the issue of gender segregation – a statistical image – and a qualitative image of the social reality of women’s labour as portrayed in contemporary Czech television serials. The analysis showed that the Czech labour market continues to be and has long been heavily segregated and the degree of segregation is only decreasing very slowly.

Téma:
gender, work, public policy
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Sloboda, Zdeněk

This publication presents a quantitative look at the issue of gender segregation – a statistical image – and a qualitative image of the social reality of women’s labour as portrayed in contemporary Czech television serials. The analysis showed that the Czech labour market continues to be and has long been heavily segregated and the degree of segregation is only decreasing very slowly.

Téma:
gender, media, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Křížková, Alena, Marta Vohlídalová

Autorky v článku mapují teoretické argumenty genderové dimenze sociálního státu. Navrhují tři integrální dimenze konceptualizace rodičovství v české společnosti a na trhu práce: 1) právo být rodičem a právo pracovat, 2) rovnost či nediskriminaci v rodičovství, 3) příležitost dosáhnout kombinace pracovního a soukromého života.

 

Téma:
gender, wages and incomes, care, work, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor
Křížková, Alena, Hana Maříková, Radka Dudová, Zdenek Sloboda

The paper focuses on organisations and the conditions for working parents in terms of combining work and care and how those conditions are set up and negotiated in organisations. The research draws on three case studies comparing pairs of companies active in the Czech Republic and in one of the following countries – Germany, France, and Sweden – in the field of engineering.

Téma:
gender, care, work, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor
Hašková, Hana

What factors influence fertility plans of young childless men and women? Opportunities to engage in other activities than parenting and the change of ideal age for entering parenthood legitimate postponement of childbearing. Postponement of childbearing becomes a factor promoting childbearing being considered in relation to other aspects of one’s life though.
 

Téma:
work, parenting, family
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article

Pages