Project duration: 
2007 - 2009

Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou metodologii, zarámovanou sekundární analýzou dat z kvantitativních sociologických šetření, přičemž důraz je kladen na biografické vyprávění žen v různých fázích životního cyklu a v situacích, kdy jsou ohroženy znevýhodněním na trhu práce (zkušenost s nezaměstnaností) v kombinaci s kategoriemi: fáze mateřství, výše dosaženého vzdělání a věk.

Principal investigator: 
Topics: 
gender
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 29, zobrazeno 11 - 20)

Křížková, Alena, Mrčela-Kanjuo, Aleksandra, Nagy, Beata

In this article we compare the three post-socialist countries during the period of economic transition and accession to the EU (2000-2005) from the standpoint of gender equality in the labour market. We assume that the position of men and women in labour markets is influenced by three interrelated factors that differ in the three countries: 1. the situation in the labour market; 2. mechanisms for the reconciliation of work and the family; and 3.

Téma:
gender, wages and incomes, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Formánková, Lenka, Křížková, Alena

The paper addresses the specific conditions of unskilled women, struggling to integrate their paid work and unpaid work in the Czech Republic. The analysis is based on three biographic interviews regarding the work trajectories of women whose highest level of education is vocational or lower. The employees with the lower levels of human and social capital occupy marginalized positions in the labour market.

Téma:
gender, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Formánková, Lenka, Křížková, Alena

In this article we analyze to which extend the flexible working-time arrangements help to combine the caring and working responsibilities and what the consequences of the use of such arrangements in the corporate environment. The case study describes the individual experiences of mothers with dependent children with the flexible working arrangements in one international food company.

Téma:
gender, work, lifestyle
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Křížková, Alena, Penner, Andrew M., Petersen, Trond

Using firm-level data from the Czech Republic in the years 1998, 2002, and 2004, we examine whether the introduction of legislative measures for gender equality connected with the accession to the European Union had a significant effect on gender wage inequality. The central conclusion of our analysis is that within-job wage inequality plays a significant role in the Czech labour market, and that there were no substantive changes during the period studied.

Téma:
gender, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor
Křížková, Alena, Penner, Andrew M., Petersen, Trond

Using firm-level data from the Czech Republic in the years 1998, 2002, and 2004, we examine whether the introduction of legislative measures for gender equality connected with the accession to the European Union had significant effects on gender wage gaps. The central conclusion of our analysis is that within-job wage discrimination is a significant factor in the Czech labor market and that there were no substantive changes during the period studied.

Téma:
gender, wages and incomes, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Křížková, Alena

Private is political is not only a purely sociological issue on the theoretical and research level, but also an up to date policy on the European level. This issue of the Czech Sociological Review represents some of the growing variety of issues studied in the area of work/life balance.
 

Téma:
work, lifestyle
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena
Téma:
work, family, lifestyle
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena

S novelou zákona o nemocenském pojištění, která začne platit od 1.1.2009, dochází i ke změně resp. ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet výše peněžité pomoci v mateřství. Nově jsou podobně jako u výpočtu dávek nemocenského pojištění stanoveny namísto dvou tři redukční hranice, z nichž se vypočítává měsíční částka peněžité pomoci v mateřství (mateřský příspěvek). Je to jistě dobrá zpráva pro ženy, které plánují narození dítěte.

Téma:
gender, work, parenting
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Dudová, Radka

Mothers as heads of one-parent families become very often the only breadwinners for their families, while still being the primary carers for their children. This leads to the worsening of the economical situation of their families. The results of my research presented in this article show further the barriers that women encounter while trying to provide for their families and the values that intervene in their work life choices.
 

Téma:
gender, work, parenting
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor
Maříková, Hana
Téma:
parenting, family, social policy
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor

Pages