Project duration: 
2007 - 2009

Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou metodologii, zarámovanou sekundární analýzou dat z kvantitativních sociologických šetření, přičemž důraz je kladen na biografické vyprávění žen v různých fázích životního cyklu a v situacích, kdy jsou ohroženy znevýhodněním na trhu práce (zkušenost s nezaměstnaností) v kombinaci s kategoriemi: fáze mateřství, výše dosaženého vzdělání a věk.

Principal investigator: 
Topics: 
gender
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 29, zobrazeno 21 - 29)

Maříková, Hana

The article focuses on the perception of the motherhood, family life and work in the lives of mothers as well as on how this perception affects their definition of a combination work and family.
 

Téma:
gender, work, family, lifestyle
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Křížková, Alena

The paper traces the contexts and processes of gender inequality and gender discrimination in the Czech labour market. The primary innovation of the research is the use of qualitative sociological methodology. Quantitative sociological research alone has thus far been unable to uncover the factors, contexts and actors´ understandings of gender inequality and discrimination.

Téma:
gender, work, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Křížková, Alena, Nagy, B., Mrčela Kanjuo, A.

In this article we compare the models of economic transition that have influenced changes in legislation and employment andsocial policies and have an impact on gender equality in the labour markets of three post-socialist countries during the period ofeconomic transition and accession to the EU (2000-2005) – Czech Republic, Hungary and Slovenia. We argue that the promise for gender equality has not been realised because of the formal approach to the EU accession process in these countries.

Téma:
EU, gender, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Křížková, Alena, Hašková, Hana

The focus in the following article lies on the interconnection between employment and care in the Czech Republic. To begin with we present the institutional framework for gender equality that has been introduced in the Czech Republic during the EUaccession period.

Téma:
gender, work, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Křížková, Alena, Nagy, B., Mrčela Kanjuo, A.

Für diese Kapitel haben wir Tschechien, Ungarn und Slowenien als Vergleichsgrundlage ausgewählt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede in postsozialistischen Ländern (nach dem Umbruch und dem EU-Beitritt; 2000 - 2005) näher zu untersuchen.

Téma:
gender, social inequalities, social policy
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Křížková, Alena

This review of the book of Barbara Havelkova is positively evaluating the complexity and exactness of the approach used to explain the issue of gender pay inequalities between women and men in the context of absence of the anti-discrimination law in the Czech Republic. Barbara Havelková puts the issue into context with the European law, theories of gender inequalities and statistical indicators.

Téma:
gender, social inequalities, social policy
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Published review
Hašková, Hana

Drawing on 48 biographic narratives, I examine the decisions post-1989 Czech mothers made about when and how to combine caring for children with making a living.

Téma:
care, work, family
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Hašková, Hana

To what extent and in what ways does work influence fertility plans? The issue of job instability influences mainly men, the issue of combining work and care pertains mainly women. The chapter explains the low involvement in parenthood of men with low education, the highest childlessness among university educated women, and later entry into parenthood among couples in whichthe man’s education is lower.

Téma:
gender, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Maříková, Hana

The paper explores the construction of work and care in various contexts of breadwinning in the Czech Republic. It looks into what importance mothers of small children attribute to work and care in various family arrangements from the perspective ofbreadwinning. The paper also asks what impact various family set-ups have on the possibility for women’s self-fulfilment andrelatedly gender equality in the family and beyond.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph

Pages