Project duration: 
2008 - 2010

Cílem předkládaného projektu je analyzovat náboženské hodnoty a chování současné české společnosti a jejich souvislost s praktickým jednáním a socioekonomickými a politickými postoji. Existující sociologické výzkumy i sledování mediálního diskurzu ukazují vysokou míru diferencovanosti české společnosti vzhledem k (církevní) religiozitě: na jednu stranu se po roce 1989 nově konsolidovala menšinová církevní část společnosti, aktivně participující na církevním dění a více či méně se řídící církevními normami, na straně druhé existuje zvětšující se část společnosti, která církve a jejich působení jednoznačně odmítá, což nutně neznamená odmítání jakéhokoli náboženství. V necírkevní části společnosti roste význam privatizovaných forem tzv. spirituality. Důležitost těchto otázek přitom bude nepochybně stoupat v souvislosti s postupující evropskou integrací, a proto je nezbytné českou ne/religiozitu a její sociopolitické důsledky sledovat ve dvou kontextech. Zaprvé jako historický vývoj v kontextu společenských změn po roce 1989 a zadruhé v kontextu měnící se náboženské situace v dalších evropských zemích. Obojí umožňuje účast na mezinárodním srovnávacím projektu International Social Survey Program (ISSP 2008 - náboženství).

 

Dotazovací výběrová šetření programu ISSP probíhají každoročně nepřetržitě od roku 1985. Počet členských zemí v roce 2005 je 41 a o přistoupení dalších států se dále jedná. Vzhledem k délce trvání programu a počtu zúčastněných zemí tak ISSP poskytuje vůbec nejrozsáhlejší mezinárodně srovnatelnou databázi z postojových výzkumů. Datové soubory z českých šetření ISSP z let 1992-2000 jsou již k dispozici v české a anglické verzi ke stažení na internetových stránkách Sociologického datového archivu. Ke stažení souborů není nutné kontaktovat archiv, služba je orientována především na učitele a studenty, kteří mohou pro účely výuky velmi snadno a rychle získat a použít data z reálných sociologických výzkumů. Pro české žadatele jsou rovněž na základě žádosti k dispozici data z mezinárodních výzkumů ISSP. Česká republika je členem programu ISSP od roku 1992 a zúčastnila se všech výzkumů za posledních 15 let. Navrhovaný projekt tak zachová kontinuitu výzkumů ISSP v České republice.

Principal investigator: 
Topics: 
religion and religiosity
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 19, zobrazeno 1 - 10)

Hamplová, Dana, Blanka Řeháková

The study analyses data from the Czech ISSP 2008. First, we analyze the traditional measures of religiosity. We show that the decline in church membership is typical for small churches with mass membership while smaller churches experience a relatively dynamic growth. Afterwards, we shift our attention from the religious behavior to beliefs.

Téma:
value orientations, religion and religiosity
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Monograph
Hamplová, Dana

The study analyses data from the Czech ISSP 2008. First, we analyze the traditional measures of religiosity. We show that the decline in church membership is typical for small churches with mass membership while smaller churches experience a relatively dynamic growth. Afterwards, we shift our attention from the religious behavior to beliefs.

Téma:
economics, value orientations, religion and religiosity
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Hamplová, Dana, Blanka Řeháková

The study analyses data from the Czech ISSP 2008. First, we analyze the traditional measures of religiosity. We show that the decline in church membership is typical for small churches with mass membership while smaller churches experience a relatively dynamic growth. Afterwards, we shift our attention from the religious behavior to beliefs.

Téma:
value orientations, religion and religiosity, regions, family, education
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Hamplová, Dana

The study analyses data from the Czech ISSP 2008. First, we analyze the traditional measures of religiosity. We show that the decline in church membership is typical for small churches with mass membership while smaller churches experience a relatively dynamic growth. Afterwards, we shift our attention from the religious behavior to beliefs.

Téma:
value orientations, religion and religiosity
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Řeháková, Blanka, Dana Hamplová

The study analyses data from the Czech ISSP 2008. First, we analyze the traditional measures of religiosity. We show that the decline in church membership is typical for small churches with mass membership while smaller churches experience a relatively dynamic growth. Afterwards, we shift our attention from the religious behavior to beliefs.

Téma:
value orientations, religion and religiosity, education
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Řeháková, Blanka

The study analyses data from the Czech ISSP 2008. First, we analyze the traditional measures of religiosity. We show that the decline in church membership is typical for small churches with mass membership while smaller churches experience a relatively dynamic growth. Afterwards, we shift our attention from the religious behavior to beliefs.

Téma:
value orientations, religion and religiosity, age and ageing, education
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vávra, Martin

The article deals with relationship of religiosity and psycho-social phenomena (powerlessness, normlessness, social isolation, self-estrangement and cultural estrangement) which are inhibiting factor in relation to quality of life of individuals. Theoretically this article (besides general theory of subjective quality of life) is supported by Melvinem Seeman´s concept of alienation. Personal religiosity is not measured here by individual indicator only but by plurality of indicators.

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Czech Social Science Data Archive
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Vávra, Martin

This article deals with problems of religiosity research in sociology. First I concentrate on more general topics connected with religiosity research as is cross-country validity of survey instruments or relationship of theoretical concepts and empirical indicators in sociological surveys. Another part is about attending religious ceremonies which is one of the most significant (statistically as well as substantially) indicators in religiosity research.

Téma:
methodology, religion and religiosity
Oddělení:
Czech Social Science Data Archive
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Hamplová, Dana

The article looks at the gender differences in religiosity. It outlines the main sociological theories that explain these differences and it examines the differences in the religiosity of Czech men and women in the ISSP 2008. It shows that Czech women are more religious than Czech men in every measure of religiosity, but does not indicate that these differences can be explained by economic activity or social deprivation measured as a subjective assessment of social status.

Téma:
gender, religion and religiosity
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Article with impact factor
Hamplová, Dana

The article focuses on the description of the Czech religiosity. It shows that Czech society is not as secularized as i tis often argued. The main argument of the article is that despite the low levels of church affiliation and attendance, the faith in magic is rather common.

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article

Pages