Project duration: 
2008 - 2010

Cílem předkládaného projektu je analyzovat náboženské hodnoty a chování současné české společnosti a jejich souvislost s praktickým jednáním a socioekonomickými a politickými postoji. Existující sociologické výzkumy i sledování mediálního diskurzu ukazují vysokou míru diferencovanosti české společnosti vzhledem k (církevní) religiozitě: na jednu stranu se po roce 1989 nově konsolidovala menšinová církevní část společnosti, aktivně participující na církevním dění a více či méně se řídící církevními normami, na straně druhé existuje zvětšující se část společnosti, která církve a jejich působení jednoznačně odmítá, což nutně neznamená odmítání jakéhokoli náboženství. V necírkevní části společnosti roste význam privatizovaných forem tzv. spirituality. Důležitost těchto otázek přitom bude nepochybně stoupat v souvislosti s postupující evropskou integrací, a proto je nezbytné českou ne/religiozitu a její sociopolitické důsledky sledovat ve dvou kontextech. Zaprvé jako historický vývoj v kontextu společenských změn po roce 1989 a zadruhé v kontextu měnící se náboženské situace v dalších evropských zemích. Obojí umožňuje účast na mezinárodním srovnávacím projektu International Social Survey Program (ISSP 2008 - náboženství).

 

Dotazovací výběrová šetření programu ISSP probíhají každoročně nepřetržitě od roku 1985. Počet členských zemí v roce 2005 je 41 a o přistoupení dalších států se dále jedná. Vzhledem k délce trvání programu a počtu zúčastněných zemí tak ISSP poskytuje vůbec nejrozsáhlejší mezinárodně srovnatelnou databázi z postojových výzkumů. Datové soubory z českých šetření ISSP z let 1992-2000 jsou již k dispozici v české a anglické verzi ke stažení na internetových stránkách Sociologického datového archivu. Ke stažení souborů není nutné kontaktovat archiv, služba je orientována především na učitele a studenty, kteří mohou pro účely výuky velmi snadno a rychle získat a použít data z reálných sociologických výzkumů. Pro české žadatele jsou rovněž na základě žádosti k dispozici data z mezinárodních výzkumů ISSP. Česká republika je členem programu ISSP od roku 1992 a zúčastnila se všech výzkumů za posledních 15 let. Navrhovaný projekt tak zachová kontinuitu výzkumů ISSP v České republice.

Principal investigator: 
Topics: 
religion and religiosity
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 19, zobrazeno 11 - 19)

Nešporová, Olga

Contemporary Czech Burial Practices are strongly influenced by the experience communist régime during which the religious funerals were replaced by secular rituals. The study uses two surveys that document this fact.

Téma:
religion and religiosity, care
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Nešporová, Olga, Zdeněk R. Nešpor

The Czech Republic is widely known as the least religious country in the world and most Czechs are quite proud of that fact. The authors, however, challenge both of these characteristics. Czechs might better be considered unchurched than atheist, with various forms of modern New Age spirituality steadily gaining in popularity.

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Nešpor, Zdeněk R.

The article histrorically and sociologically analyses several waves of crematiria building in the Czech lands dutiny the 20th century.

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Nešpor, Zdeněk R.

The author examines both "old" and "new" church religiom, "alternative" spiritual outlets, and the religious attitudes of the general population in the Czech Republic presenting sociological surwey data and etnographical research.

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Nešpor, Zdeněk R.

Using historical and sociological methods, the autor analyzes situation of religion in modern Czech society and compares it with religious processes occuring in other European countries.

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Monograph
Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Nešpor, Zdeněk R.

The author employs recent empirical surveys to highlight that spirituality has become part of Czech mainstream culture, especially in the form of the reading of spiritual books, fortune telling and certain occult practices, while spiritual/holistic healing continues to grow in popularity.

 

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Just, Jiří, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et al.

Abstract

Téma:
religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Monograph
Nešpor, Zdeněk R.

The review article that analyses three recent contributions to the sociology of religion written by European scholars and provides general overview on various versions of European scientific approaches towards religion, also in comparison with the state of the art of American sociology of religion.

 

Téma:
history of sociology, religion and religiosity
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Article with impact factor

Pages