Media
Published: 12. 9. 2013

Jaké povolání Češi obdivují? Výsledky výzkumu Prestiž povolání 2013

Podívejte se na aktuální infografiku o prestiži povolání v České republice. Je pro Čechy prestižnější lékař, nebo učitel? Ovlivňuje nás při rozhodování naše vzdělání, životní úroveň, pohlaví nebo věk? V červnovém výzkumu CVVM zkoumalo prestiž vybraných povolání u české veřejnosti. Respondenti přidělovali jednotlivým povoláním body následujícím postupem:

Podívejte se na aktuální infografiku o prestiži povolání v České republice. Je pro Čechy prestižnější lékař, nebo učitel? Ovlivňuje nás při rozhodování naše vzdělání, životní úroveň, pohlaví nebo věk? V červnovém výzkumu CVVM zkoumalo prestiž vybraných povolání u české veřejnosti. Respondenti přidělovali jednotlivým povoláním body následujícím postupem:

Na seznamu jsou uvedena některá povolání. Vyberte povolání, jehož si vážíte nejvíce, a dejte mu 99 bodů. Pak vyberte takové, jehož si vážíte nejméně, a obodujte je číslem 01. Poté postupujte odshora dolů a všem zbývajícím přiřaďte body od 02 do 98 podle osobního uvážení.

 

Celá infografika zde:

http://sociopress.cz/infografika-sociopressu-spolecne-s-cvvm/

 

Infografiku vytvořili: Martin Buchtík (CVVM), Anežka Příběnská (CVVM), Mirka Strnadová (Sociopress.cz)

 

 

Attached pictures

http://sociopress.cz/infografika-sociopressu-spolecne-s-cvvm/