Published: 17. 9. 2013
Press releases

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se distancuje od zfalšovaných dat o romské populaci v ČR, která se šíří prostřednictvím blogů a dalších médií. Tato data nepocházejí ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a ani z jiné výzkumné či vládní organizace v České republice. Zdrojem zfalšovaných dat je hoax (poplašná podvodná zpráva), který se šíří českým internetem minimálně od roku 2004.

Několik českých bloggerů publikovalo v roce 2012 a 2013 článek, ve kterém předkládají statistiku o romské populaci, jejíž autorství přisuzují Sociologickému ústavu AV ČR, v.v.i. Prezentovaná data se týkají sňatečnosti Romů, jejich životních podmínek, vzdělanosti, zaměstnanosti, kriminality a prostituce. Upozorňujeme, že tato statistika je zfalšovaná a nepochází ze žádného výzkumného šetření žádné vědecké instituce.

"Pravým účelem těchto textů není prezentace skutečných dat, ale vyvolání negativních emocí namířených proti romské populaci. Náš vědecký ústav se od těchto textů důrazně distancuje,“ říká ředitel ústavu Tomáš Kostelecký a dodává: "žádná data, která sbíráme, nerozdělujeme na Romy a Neromy."

Zfalšovaná data, která bloggeři šíří, pocházejí z hoaxu, který se začal šířit pravděpodobně v roce 2004 a který zpočátku neodkazoval na Sociologický ústav (odkaz zde: http://myego.cz/item/romove-reci-cisel). Zfalšovaná statistika s odkazem na Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. se objevila v níže odkazovaných příspěvcích, přičemž příspěvky na blozích iDNES.cz a Ostrava-Online.cz a v novinách Náchodský Nečas pocházejí ze září 2013, jde tedy o aktuální problém. Kontaktovali jsme redakce iDNES.cz a Ostrava-Online.cz s žádostí, aby do textu přidaly naše vyjádření ke zfalšovaným datům. Obě redakce nám vyhověly.

http://zavladsky.blog.idnes.cz/c/359094/Jaka-data-stat-taji.html

http://radek-velicka.cz/?p=3872

http://www.ostrava-online.cz/blogy/jaka-data-stat-taji

http://www.zvedavec.org/komentare/2012/12/5244-proc-vlada-taji-statistik...

http://hedvicek.blog.cz/1212/cigani

http://www.nachodskynecas.info/rocnik%202013/obr-2013/nec1309.pdf

 

Poznámka:

Státní správa nesmí sbírat a používat data o národnosti s výjimkou Sčítání lidu, které vždy upravuje speciální zákon č. 296/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

(http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/pravni_predpisy, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě)

Data, která se sbírají v ČR a jsou explicitně vázaná na dotaz na národnost, případně na mateřský jazyk, jsou sbíraná pouze ve Sčítání lidu a jsou deklaratorní. Podle posledního sčítání v roce 2011 se k romské národnosti hlásilo 5135 obyvatel České republiky. K romskému jazyku jako k mateřskému jazyku se přihlásilo 4919 obyvatel ČR.

(http://www.scitani.cz/)

 

(Zdroj: http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/scitaci_list_osob_predvypln...$File/lo_vypl_vzor.pdf)

 

Kontakt pro média:

Michaela Vojtková

vedoucí Tiskového a edičního oddělení

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. / Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 210 310 596

mob.: 777 068 338

e-mail: michaela.vojtkova@soc.cas.cz

web: www.soc.cas.cz

fb: https://www.facebook.com/pages/Sociologick%C3%BD-%C3%BAstav-Akademie-v%C...

Share this page