Peer-reviewed journal article
Nešpor, Zdeněk R. 2007. „Empirické výzkumy (současného) náboženství v letech 1946-89. Prolegomena k vývoji české sociologie náboženství v období marxistické dominance.“ Soudobé dějiny 14 (2-3): 399-438. ISSN 1210-7050.

Článek shrnuje kvalitativní sociologické výzkumy české religiozity v letech 1946 až 1989, provádí jejich metodologickou kritiku, včetně kritické analýzy jejich výzkumného předmětu.

 

Share this page