Seminars

Noc vědkyň a vědců: na pra(c)hu smogové sezóny

27. 9. 2013
od 19 hod., kavárna Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha 1

V pátek 27. září 2013 se v kavárně Krásný ztráty (Náprstkova 10, Praha 1) od 19 hodin uskuteční diskuse o znečištění ovzduší. O problematice budeme diskutovat z různých perspektiv. Jednak z pohledu dopadů znečištěného ovzduší na lidské zdraví a na ekonomiku, jednak z hlediska toho, jaká je úloha vědy v politickém procesu a veřejné diskusi o této problematice.

Smog

Pozvání do diskusního panelu přijali:

RNDr. Alena Bartoňová, Ph.D. (Norský institut pro výzkum ovzduší), která se zabývá vztahem mezi zdravím a životním prostředím, tvorbou komplexních mezioborových analýz a podkladů pro politiky, hodnocením vlivu znečištěného životního ovzduší na zdraví a rolí vědy ve společnosti.

Mgr. Markéta Braun Kohlová (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), která se věnuje environmentální ekonomii, konkrétně oceňování dopadů životního prostředí na zdraví dospělých a dětí a výzkumu dopravního chování.

Mgr. Jan Skalík (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Zelený kruh), humanitní environmentalista a sociolog. Oblastí jeho zájmu je mimo jiné analýza politických procesů a diskusí kolem vzniku nového zákona o ovzduší.

prof. MUDr. Radim Šrám, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.), který se zabývá výzkumem genetického poškození, které je způsobené toxickými a karcinogenními látkami v ovzduší.

NKC – ženy a věda 

je projekt Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Od roku 2005 pořádáme každý rok diskusní večery, kterými se připojujeme k celoevropské akci Researchers’ Night. Noc vědců a vědkyň je pro nás prostorem hledání nových možností komunikace mezi vědeckou obcí a zainteresovanými občany a občankami. Jde nám o rozvíjení kritické diskuse o znalostní společnosti, roli vědy v ní a o odpovědnosti vědy vůči společnosti a přírodě. Letošní téma bylo zvoleno s ohledem na vyhlášení roku 2013 Evropským rokem ovzduší.
Více o předchozích ročnících: http://www.zenyaveda.cz/o-projektu/2381-co-delame/noc-vedcu/.

Attached pictures

Noc vědkyň a vědců: na pra(c)hu smogové sezóny