Non-peer-reviewed article
Nešpor, Zdeněk R., Jan Horský. 2004. „Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie.“ Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 6 (1): 61-81. ISSN 1211-8109.

Left

Topics: 
history of sociology
Share this page