Project duration: 
2001 - 2004

Projekt se zabýval otázkami formování české ekonomiky a české společnosti v období po skončení prvotní fáze transformace. Analyzovány byly procesy a jevy na pomezí sociologie a ekonomiky, sociální antropologie, psychologie, právního vědomí. Projekt se dále zaměřil na psychologicky významné oblasti života české společnosti, otázky osobní a sociální identity, výzkum sociálních mechanismů podmiňujících přijetí evropských standardů. S tím souvisejí aspekty ústavního a správního práva, veřejná správa a samospráva a také soukromé právo. Pozornost byla věnována nově vznikajícím socio-ekonomickým jevům jako jsou globalizace, migrační procesy, adaptace migračních skupin v jinoetnickém prostředí, vliv vzdělání, internetu, kvalifikace, rekvalifikace, nezaměstnanost. Součástí projektu bylo budování datových archivů a jejich zapojení do mezinárodních datových sítí.

Účastníci projektu
Příjemce Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

Další účastník projektu Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel Ing. Dr. Lubomír Lízal
Další účastník projektu Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel doc. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Další účastník projektu Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel PhDr. Marie Čermáková
Další účastník projektu Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Řešitel JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.

Principal investigator: 
Topics: 
EU
gender
transformation
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 5, zobrazeno 1 - 5)

Křížková, Alena

Study is based on the sociology of family, the sociology of work and the sociology of organisation and management, combining these fields from the perspective of the sociology of gender.

Téma:
gender, work, family, lifestyle
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Monograph
Hájek, Martin (ed.)

This volume is comprised of the papers that were presented at the seminar “Hierarchy as a Strength and Weakness of Communist Rule”, which was held on 11-12 September 2003 at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague. The general purpose of the seminar was to reveal and interpret, in so far as possible without misrepresentation or bias, the procedures on which communist rule of society was based at the end of the 1980s.

Téma:
politics (and political attitudes), public administration
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph
Škodová, Markéta (ed.)

The volume contains papers presented at the international Czecho-Slovak Sociology Days, a conference held 10-12 May 2004 in Prague and jointly organised by the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Institute of Sociology of the Slovak Academy of Sciences, and the Masaryk Society of Czech Sociology. The volume is focused on Czech and Slovak sociological research on public opinion, political sociology, local issues, family, housing, and methodology.

Téma:
housing, methodology, politics (and political attitudes), regions, family, public opinion
Oddělení:
Political Sociology
Typ publikace:
Monograph
Mansfeldová, Zdenka, David M. Olson, Petra Rakušanová (eds.)

Abstract

Téma:
EU, civil society, public policy
Oddělení:
Political Sociology
Typ publikace:
Monograph
Krejčí, Jindřich
Téma:
EU, sociological data
Oddělení:
Czech Social Science Data Archive
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article