Seminars

Informační den Cesty k datům 2013

18. 11. 2013
9:00–12:30 Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR Vás zve na informační den

CESTY K DATŮM 2013
Zdroje dat pro sociální analýzy, srovnatelnost a harmonizace dat

CESTY K DATŮM 2013

Součásti informačního dne bude prezentace dvou knih o datových zdrojích v ČR:

Krejčí, J., Y. Leontiyeva (eds.). 2012. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Lyons, P. 2012. Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Registrace do 15.11.2013 na adrese archiv@soc.cas.cz

Přístup k datovým službám Českého sociálněvědního datového archivu najdete na webu: http://archiv.soc.cas.cz

Attached files