Seminars

Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy

28. 11. 2013
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

MARCELA LINKOVÁ a MARTA VOHLÍDALOVÁ s přednáškou

čtvrteční seminář

 

NEJISTÉ VYHLÍDKY: PROMĚNY VĚDECKÉ PROFESE Z GENDEROVÉ PERSPEKTIVY

 

  • Na semináři představíme hlavní výsledky shrnující závěry našeho dlouhodobého zkoumání v oblasti genderových aspektů vědecké profese ve světle současných proměn akademického prostředí, které jsme představily v publikaci

      Nejisté vyhlídky: proměny akademické profese z genderové perspektivy (SLON, 2013).

  • Po úvodním zarámování problematiky postavení žen v české vědě, kde představíme základní statické údaje, problémové oblasti a mediální obraz českých vědkyň, se budeme věnovat tématům akademické mobility a kombinace vědecké práce a rodičovství.
  • V závěrečné části prezentace se soustředíme na analýzu proměn organizace vědecké práce a jejích genderových aspektů.
  • Budeme se ptát, jakým způsobem stávající změny v organizaci vědy (financování, hodnocení, mobilita, flexibilita a pracovní nejistota) ovlivňují profesní možnosti žen ve vědě a jaké implikace mají z hlediska genderové rovnosti.

 

Související publikace: 
2013
Linková, Marcela, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Alice Červinková
V rámci projektu: