Press releases
Published: 5. 11. 2013

Spuštěna Databáze financování politických stran

Jedinečný webový portál spuštěn!

5. 11. 2013 byl spuštěn jedinečný webový portál zpřístupňující informace o hospodaření politických stran široké veřejnosti: www.politickefinance.cz.

Softwarová aplikace Politickefinance.cz představuje významný krok směrem ke zprůhlednění stranických financí a umožňuje elektronickou dostupnost výročních finančních zpráv a databázi darů politických stran. Portál tak představuje jedinečný informační nástroj a krok směrem k lepšímu dohledu nad financováním politických stran ze strany veřejnosti, ale i kontrolních a bezpečnostních orgánů státu a dalších aktérů aktivních v oblasti potírání korupce. A to především s ohledem na skutečnost, že doposud byly tyto údaje dostupné vesměs pouze v papírové podobě v knihovně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Portál Politickefinance.cz je součástí projektu aplikovaného výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu v ČR, s identifikačním kódem VG20102013029, který je podporován Ministerstvem vnitra v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010-2015 (BVI1I2-VS). Hlavním řešitelem projektu je Michael L. Smith, Ph.D. Archivní práci vykonávala odbornice na protikorupční opatření Eliška Waldová. Softwarovou aplikaci vytvořila v spolupráci se SOÚ AV ČR společnost Datlab, s.r.o.

Kontakt:

Michael L. Smith

email: michael.smith@soc.cas.cz

mobil: 737 813 807