Published review
Cidlinská, Kateřina

Jak se dělá gender ve škole a co s tím - od demokratické výuky k demokratické společnosti

Cidlinská, Kateřina. 2013. „Jak se dělá gender ve škole a co s tím - od demokratické výuky k demokratické společnosti.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 14 (1): 95 - 97 . ISSN 1213-0028. [cit. 11. 11. 2013]. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/cs/issue/34-rocnik-14-cislo-1-2013/357.

Recenze je věnována knize Lucie Jarkovské Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (2013, Praha: SLON), která je určena výzkumníkům i pedagogům, zejména základních škol - hlavním cílem publikace je přispět k rozvoji genderově citlivé výuky. Recenze shrnuje obsah knihy, vypichuje argumenty týkající se souvislostí demokratické výuky s demokratičností celé společnosti a silně reflexivní přístup autorky k procesu výzkumu i pedagogické praxi.

Left

Department: 
Topics: 
gender
education

Attached links