Published review
Cidlinská, Kateřina. 2012. „Jak úspěšně proplout začátky akademické dráhy.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 13 (2): 109 - 113. ISSN 1213-0028. [cit. 11. 11. 2013]. Available from: http://www.genderonline.cz/cs/issue/33-rocnik-13-cislo-2-2012/341.

Recenze se věnuje knize Becoming an Academic: International Perspective editorek Lynne McAlpine a Gerlese Åkerlind (2010), jež vyšla v nakladatelství Palgrave Macmillan v rámci jeho edice Universities into the 21st Century. Kniha je určena lidem na začátku akademické dráhy i těm, kteří se věnují vedení začínajících vědců – školitelům, mentorům, kariérním poradcům a osobám na rozhodovacích pozicích. Recenze zdůrazňuje informace využitelné v českém kontextu.

Left

Department: 
Topics: 
gender
work
education
Share this page